ห้องเรียน On Air | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ l 16:40-17:10
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ภาษาอังกฤษ : Mixed Tenses ตอนที่ 3
image 19 ม.ค. 64 เวลา 16.40 น.

ชวนนักเรียนทุกคนมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ  Mixed Tenses ตอนที่ 3 โดย อ.พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  น้อง ๆ จะได้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ห้องเรียน On Air วันอังคารที่ 19 ม.ค. 64 เวลา 16.40 - 17.10 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

รายการที่เกี่ยวข้อง