Smart Classroom
Smart Classroom
Farm รู้
Farm รู้
Tutor Hub
Tutor Hub
Knowledge Pool
Knowledge Pool
ห้องเรียนติวเข้ม ม.3 เข้า ม.4นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ | 13:40-14:40
วิทยาศาสตร์ : ระบบนิเวศ
31 มี.ค. 64 • 13.40 น.

ติวเข้มกับเรื่องระบบนิเวศ ซึ่ง ระบบนิเวศนั้นประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงสร้างและมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ องค์ประกอบทางชีวภาพ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เช่น พืช สัตว์ มนุษย์ เห็ด รา จุลินทรีย์ เป็นต้น และอีกส่วนคือ องค์ประกอบทางกายภาพ ได้แก่ สิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ เช่น ดิน น้ำ แสง อุณหภูมิ นั้นเอง

ติดตามชม "ห้องเรียนติวเข้ม ม.3 เข้าม.4" วันพุธ ที่ 31 มี.ค. 64 เวลา 13.40 - 14.40 น. ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

รับชมได้ทาง:
#ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Website:
Facebook:
เพิ่มเพื่อนทาง LINE:
ดาวน์โหลดเอกสาร
M4_วิชาวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศ
M4_วิชาวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศ
(.pdf, 76.2 MB)
แกลเลอรี
M4-640331-1
M4-640331-2
M4-640331-3
M4-640331-1
Preview
M4-640331-2
Preview
M4-640331-3
Preview
ติดตามเรา