Lab Zaa ท้าทดลอง | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ l 10:30-11:00
Download
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ระบบนิเวศในมือเรา
image 13 มี.ค. 64 เวลา 10.30 น.

พี่แพรวและครูเช่ชวนกันไปพักผ่อนที่น้ำตก ระหว่างนั้นพี่แพรวเกิดสงสัยว่าทำไมในแต่ละพื้นที่ถึงมีหน้าตาไม่เหมือนกัน ครูเช่บอกว่าเพราะระบบนิเวศของแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันตามตำแหน่งที่ตั้งที่แตกต่างกันบนโลก ส่งผลให้สิ่งมีชีวิต สภาพอากาศในแต่ละสถานที่ต่างกัน

ติดตาม Lab Zaa ท้าทดลอง ใน วันเสาร์ ที่ 13 มี.ค. 64 เวลา 10.30-11.00 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4 

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

ดาวน์โหลดเอกสาร line