image

ศธ. เคาะเลื่อนเปิดเทอม 1 มิ.ย. 64 หวั่นโควิด 19 ระบาดรุนแรง

27 เม.ย. 64 เวลา 17.44 น.
Share

วันนี้ (27 เม.ย. 64) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผย จากการประชุมหารือเรื่องการเปิดภาคเรียนและการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ร่วมกับปลัด ศธ.และหน่วยงานในสังกัด ซึ่งที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. นี้ เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 64 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และอาจกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประกอบกับผู้ปกครองก็ได้แสดงความห่วงใยในบุตรหลานของตนเองที่จะต้องเข้าเรียนในช่วงเวลานี้

 

ทั้งนี้ รมว.ศธ. ยังได้กำหนดแนวทาง เพื่อไม่ให้การเลื่อนเปิดภาคเรียนครั้งนี้ กระทบต่อโอกาสในการเรียนรู้และสิทธิของผู้เรียน จึงใช้ช่วงเวลาในวันที่ 17-30 พ.ค.นี้ ให้สถานศึกษา ครูและบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนและทำความเข้าใจในการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกับผู้ปกครอง ครูอาจไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้าน หรืออาจจัดกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียนซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมตามประกาศประกาศของ ศบค. หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อในจังหวัดนั้น ๆ

 

โดย รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ยังกล่าวต่ออีกว่า สำหรับโรงเรียนนอกเขตเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจาก COVID-19 ไม่มาก ก็สามารถเตรียมการเรียนการสอนได้เช่นเดิมได้

 

ส่วนการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนทั่วประเทศยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และมี 10,000 แห่ง ที่ไม่สามารถรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียน ซึ่งเลื่อนไป 11 วัน โดยสถานศึกษาจะทำการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร และกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ก็ยังเป็นไปตามกำหนดเดิม คือ วันที่ 11 ต.ค. 64