image

Keynote จำง่ายใช้เป็น : การใช้ How , Wh - Question และ Some / Any

19 พ.ค. 64 เวลา 23.47 น.
Share

ใกล้สอบเข้า ม.1 และ ม.4 แล้ว มาทบทวนบทเรียนภาษาอังกฤษกันแบบง่าย ๆ ด้วยเทคนิคท่องจำ Keynote สั้น ๆ กับการใช้ How , Wh - Question และ Some / Any ใครจำได้ รับรองทำข้อสอบได้ และใช้ถูกต้องแน่นอน

 

การใช้ How

 

 1. How old = ถามอายุ เช่น How old are you ?
 2. How tall = ความสูง เช่น How tall are you ?
 3. How heavy = น้ำหนัก เช่น How heavy are you ?
 4. How long = ความยาว เช่น How long is a ruler ?
 5. How far = ระยะทาง เช่น How far is it from here to police station ?

 

 

การใช้ How much/many

 

How much = ใช้ถามนามที่นับไม่ได้

 • How ใช้กับ much เพื่อถามจำนวนสิ่งของที่นับไม่ได้ เช่น How much coffee do drink a day ?
 • How ใช้กับ much เพื่อถามราคาของสิ่งต่าง ๆ เช่น How much is this shirt ?
 • How ใช้กับ much เพื่อถามจำนวนสิ่งของที่นับไม่ได้ เช่น How much coffee do drink a day ?
 • How ใช้กับ much เพื่อถามราคาของสิ่งต่าง ๆ เช่น How much is this shirt ?

 

How many = ใช้ถามนามที่นับได้

 • How ใช้กับ many เพื่อถามว่าบุคคลนั้นมีสมาชิก มีสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งของต่างๆ จำนวนเท่าใด เช่น How many apples does your mom buy ?
 • How ใช้กับ many เพื่อถามจำนวนคน สิ่งของ หรือสัตว์ว่ามีจำนวนเท่าใด เช่น How many people are there in your family ?

 

การใช้ Wh - Question

 

คำที่เริ่มด้วย WH ซึ่งประกอบไปด้วย What / When / Where / Why / Who / Whom / Which / Whose และ How

 

 

1. What = อะไร จะใช้เวลาถามถึงสิ่งของ หรือ ข้อมูลอะไรบางอย่าง

เช่น What would you like for lunch ? (เธออยากกินอะไรเป็นมื้อกลางวัน)

 

2. When = เมื่อไร จะใช้เวลาถามถึงเวลาว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไร (ได้ทั้งในอดีตและอนาคต)

เช่น Where have you been ? (เธอไปที่ไหนมา)

 

3. Why = ทำไม ใช้ถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงทำแบบนั้น

เช่น Why did you do this to me? (ทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้)

 

4. Who = ใคร

เช่น Who is that ? (นั่นใครน่ะ)

 

5. Whom = ใคร

ความต่างกับ who คือ whom จะใช้ในการถามถึงคนที่เป็น ประธานที่ 2 ในประโยคนั้น หรือเป็น object to verb ที่ประธานที่ 1

เช่น Whom did you see in the park ? (เธอเห็นใครในสวนน่ะ)

 

6. Whose = ของใคร คือการแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งๆ นั้น

เช่น Whose book is this ? (หนังสือนี่ของใคร)

 

7. Which = อันไหน สิ่งไหน คือให้เลือกจากสิ่งที่มีอยู่

เช่น Which one would you like to drink ? (เธอจะดื่มเครื่องดื่มตัวไหนดี)

 

8. How = อย่างไร ถามถึงหลักการใช้งาน วิธีการทำอะไรบางอย่าง หรือลักษณะ สภาพของสิ่ง ๆ นั้น

เช่น How can we get out of this maze ? (พวกเราจะออกจากเขาวงกตนี้อย่างไร)

 

 

หลักการใช้ Some and Any

 

Some มีความหมายใช้ "เชิงบวก" ว่า นิดหน่อย / บาง / บ้าง แต่ไม่มีการระบุจำนวนที่แน่ชัด โดยมากมักใช้กับประโยคบอกเล่าและอาจพบในประโยคคำถาม ซึ่งมีรูปแบบการใช้ดังต่อไปนี้

 

1. การใช้ Some ในประโยคบอกเล่า สามารถใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์ทั้งที่นับได้และนับไม่ได้

เช่น I have already sent some messages to him. (ฉันได้ส่งข้อความบางอันให้แก่เขาแล้ว)

 

2. การใช้ Some ในประโยคคำถามในเชิงขอร้อง อ้อนวอน หรือยื่นข้อเสนอ เมื่อผู้ถามมั่นใจอยู่แล้วว่าผู้ตอบจะต้องตอบว่า "Yes"

เช่น Can I have some milk, please ? (ฉันขอนมสักแก้วหนึ่งได้หรือเปล่า ?) นอกจากนี้เรายังอาจพบการใช้ some นำหน้าคำเหล่านี้ เช่น something, somewhere, someone, somebody เป็นต้น โดยให้ความหมายว่า บาง... ตัวอย่างการใช้ เช่น Would you like something to drink ? (คุณต้องการอะไรดื่มหรือเปล่า ?)

 

Any มีความหมายใช้ "เชิงลบ" ว่า บ้าง แต่ไม่มีการระบุจำนวนที่แน่ชัด โดยมีความหมายเช่นเดียวกับ Some แต่ Any จะใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธ ซึ่งมีรูปแบบการใช้ดังต่อไปนี้

1. การใช้ Any ในประโยคคำถาม สามารถใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์ทั้งที่นับได้และนับไม่ได้

2. การใช้ Any ในประโยคปฏิเสธ โดยจะมีความหมายว่า เลย เพื่อเป็นการเน้นความชัดเจนของการปฏิเสธ

3. การใช้ Any ในประโยคบอกเล่า เป็นการใช้ในกรณีพิเศษกับประโยคที่มีความหมายว่า อะไรก็ได้, ยังไงก็ได้, ใครก็ได้

 

 

 

 

ทบทวนบทเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ได้ทาง www.ALTV.tv/English และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ทาง www.ALTV.tv/Download