image

รู้หรือไม่ ? วันที่ 3 มิถุนายน 2379 ประเทศไทยมีสิ่งพิมพ์เป็นฉบับแรก

03 มิ.ย. 64 เวลา 12.08 น.
Share

รู้หรือไม่ ? วันที่ 3 มิ.ย. 2379 ประเทศไทยมีสิ่งพิมพ์เป็นฉบับแรก

 

 

หากจะย้อนกลับไปใน 185 ปีที่ผ่านมา วันที่ 3 มิถุนายน 2349 ถือเป็นวันที่ประเทศไทยได้มีสิ่งพิมพ์ ที่พิมพ์ขึ้นในประเทศไทยเป้นฉบับแรก โดยได้รับแท่นพิมพ์มาจากผู้ที่ถูกยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งการพิมพ์สยาม” นั่นคือ หมอบรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) มิชชันนารีชาวอเมริกัน

 

 

แท่นพิมพ์ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2478 พร้อมกับตัวพิมพ์อักษรไทยและแท่นพิมพ์ไม้ที่ซื้อมาจากสิงคโปร์

 

 

หมอบรัดเลย์และคณะอเมริกันบอร์ด (American Board of Commisionary of Forein Missions : A.B.C.F.M.) ได้ตั้งสำนักงานและโรงพิมพ์ขึ้นที่ตรอกกัปตันบุช ย่านถนนเจริญกรุง และดำเนินการพิมพ์หนังสือต่าง ๆ ออกมา จำนวนมาก โดยสิ่งพิมพ์ฉบับแรกได้แก่ "หนังสือบัญญัติสิบประการ (The Commandments)" เป็นหนังสือสอนคริสต์ศาสนามีทั้งหมด 8 หน้า