ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
Learn Small : เตรียมสอบ A-Level วิชาเคมี "เคมีไฟฟ้า"
แชร์
ชอบ
Learn Small : เตรียมสอบ A-Level วิชาเคมี "เคมีไฟฟ้า"
14 ก.พ. 67 • 08.00 น. | 333 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

เมื่อพูดถึงวิชาเคมีหลายคนก็จะนึกถึงการท่องจำสูตรยาก ๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำข้อสอบ แต่หากรู้หลักการจำแล้ว จะช่วยให้ทุกคนสามารถทำข้อสอบได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น ALTV จึงเตรียมสรุปสอบ "เคมีไฟฟ้า" วิชาเคมีที่ออกข้อสอบบ่อย มาให้ทุกคนได้อ่านก่อนไปสอบ A-Level กัน

การเรียนเรื่องเคมีไฟฟ้าสิ่งแรกที่ต้องจำก็คือ “ปฏิกิริยารีดอกซ์” มีอยู่ 2 แบบคือ

ปฏิกิริยารีดักชัน

  • เป็นปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอน (e-) จากสารอื่น อิเล็กตรอนอยู่ฝั่งซ้ายของสมการคือรับ
  • เมื่อรับ (e-) เข้ามา ทำให้เลขออกซิเดชันลดลง ประจุลด
  • เรียกว่าตัวออกซิไดส์ หรือ ตัวถูกรีดิวซ์ เป็นสารตั้งต้นของรีดักชัน

หลักการจำ : รี รับ ลด ออกซิไดส์ (ตรงข้ามออกซิเดชัน)

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

  • เป็นปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอน (e-) แก่สารอื่น อิเล็กตรอนอยู่ฝั่งขวาของสมการคือให้
  • เมื่อให้ (e-) ออกไป ทำให้เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น ประจุเพิ่ม
  • เรียกว่าตัวรีดิวซ์ หรือ ตัวถูกออกซิไดส์ เป็นสารตั้งต้นของออกซิเดชัน

หลักการจำ : ออก ให้ เพิ่ม รีดิวซ์ (ตรงข้ามรีดักชัน)

นำหลักการจำนี้ไปใช้เปรียบเทียบในตาราง “ครึ่งเซลล์รีดักชัน” เพื่อหาว่าสมการเคมีที่โจทให้มานั้นมีคุณสมบัติในการจ่ายอิเล็กตรอน หรือให้อิเล็กตรอน ดังนี้

  • สมการเคมีอยู่ฝั่งเดียวกับอิเล็กตรอน = มีคุณสมบัติในการรับ
  • สมการเคมีอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอิเล็กตรอน = มีคุณสมบัติในการจ่าย / ให้

 

จากบทเรียนเคมีไฟฟ้ามีหลักการที่ต้องจำคือ ปฏิกิริยารีดอกซ์ มีอยู่ 2 แบบได้แก่ ปฏิกิริยารีดักชัน (รี รับ ลด ออกซิไดส์) และ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (ออก ให้ เพิ่ม รีดิวซ์) หากอยากรู้ว่าสมการเคมีนี้มีคุณสมบัติแบบใดให้สังเกตุที่อิเล็กตรอน อยู่ฝั่งเดียวกันสมการมีคุณสมบัติเป็นรับแต่หากอยู่ตรงข้ามกันสมการจะมีคุณสมบัติในการจ่าย หากจำสูตรของปฏิกิริยารีดอกช์ได้อย่างแม่นยำ จะช่วยให้น้อง ๆ หาคุณสมบัติของสมการเคมีได้เร็วยิ่งขึ้น สามารถรับชมการเรียนการสอนและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย (คลิก)

แท็กที่เกี่ยวข้อง
#สรุปวิชาเคมี, 
#สรุปชีต, 
#ปฏิกิริยารีดอกซ์, 
#สรุปปฏิกิริยารีดอกซ์, 
#ปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
ผู้เขียนบทความ
avatar
Thitipon Pinthong
ป่าน
ชีรีส์คือวิตามิน การติ่งศิลปินเป็นของหวาน
ALTV CI
LearnMore
LearnMore
ALTV All Around
ผู้เขียนบทความ
avatar
Thitipon Pinthong
ป่าน
ชีรีส์คือวิตามิน การติ่งศิลปินเป็นของหวาน
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#สรุปวิชาเคมี, 
#สรุปชีต, 
#ปฏิกิริยารีดอกซ์, 
#สรุปปฏิกิริยารีดอกซ์, 
#ปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
แชร์
ชอบ
ติดตามเรา