live
19.30 น.
Live
ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย
เคมี : โมลและสูตรเคมี
มาติวเข้มกับเนื้อหาในวิชาเคมี และโจทย์ข้อสอบที่น้อง ๆ มักสงสัย ในเรื่องของ โมลและสูตรเคมี กับคุณครูพี่เคน
ช่วงเช้า
06.00 น.
06.10 น.
RERUN
06.35 น.
เต้าเสียบและปลั๊กไฟ
tutor-hub
เต้าเสียบและปลั๊กไฟ
live on
06.45 น.
knowledge-pool
LicenseST
live on
07.00 น.
RERUN
07.25 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
08.00 น.
RERUN
วิทยาศาสตร์ : ภัยธรรมชาติบนผิวโลก
tutor-hub
วิทยาศาสตร์ : ภัยธรรมชาติบนผิวโลก
live on
09.00 น.
RERUN
ส สุรินทร์
tutor-hub
ส สุรินทร์
live on
09.30 น.
RERUN
เทคโนฯนำ ทะเลล้ำ(ค่า)
smart-classroom
เทคโนฯนำ ทะเลล้ำ(ค่า)
live on
10.00 น.
RERUN
11.00 น.
RERUN
11.55 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
ช่วงบ่าย
12.00 น.
RERUN
active-learning-news
live on
12.10 น.
RERUN
12.40 น.
RERUN
12.50 น.
RERUN
13.10 น.
RERUN
tutor-hub
live on
13.20 น.
RERUN
13.40 น.
RERUN
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ : ความน่าจะเป็น
tutor-hub
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ : ความน่าจะเป็น
live on
14.35 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
15.30 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
16.00 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
17.00 น.
18.00 น.
RERUN
18.10 น.
RERUN
18.30 น.
RERUN
tutor-hub
live on
18.40 น.
RERUN
tutor-hub
live on
19.00 น.
knowledge-pool
live on
19.05 น.
RERUN
19.30 น.
RERUN
ภาษาไทย : ชนิดและหน้าที่ของคำ
tutor-hub
ภาษาไทย : ชนิดและหน้าที่ของคำ
live on
20.30 น.
20.50 น.
RERUN
active-learning-news
live on
21.00 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
21.55 น.
knowledge-pool
CCAD
live on
ติดตามเรา