Learning Innovation Forum | รายการพิเศษ
ทุกวัน13 ก.ค. | 08:40-09:10
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ALTV วิถีการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21
image 13 ก.ค. 63 เวลา 08.40 น.

งานเสวนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ Learning Innovation Forum : “ALTV วิถีการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21” เวทีแลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์แง่มุมการศึกษาวิถีใหม่ โดยผู้ร่วมเสวนาทั้ง 5 ท่าน เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

  • รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

  • ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

  • รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ดำเนินรายการโดย โสภิต หวังวิวัฒนา

ติดตามชมเทปบันทึกภาพงานเสวนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ Learning Innovation Forum : “ALTV วิถีการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21” ในวันจันทร์ที่ 13 ก.ค. 63 เวลา 08.40 - 09.10 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

รายการที่เกี่ยวข้อง