HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 | 17:40-18:00
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
"ปั่นเพื่อเปลี่ยน" ลดฝุ่นควันเชียงใหม่
image 23 ธ.ค. 63 เวลา 12.00 น.
  • "ปั่นเพื่อเปลี่ยน" ลดฝุ่นควันเชียงใหม่

กิจกรรม ที่จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ เพื่อปลูกฝั่ังค่านิยมที่นำไปสู่การลดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้มีชือว่า "ปั่นเพื่อเปลี่ยน" จัดโดยสภาลมหายใจเชียงใหม่

  • ประดิษฐ์รถไถนามินิสร้างรายได้

นายวิทย์ธชัย ขันอาษา ชาวตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พัฒนานวัตกรรมรถไถนามินิเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร ที่ขาดแคลนแรงงานในการทำเกษตร รวมไปถึงการทุ่นแรงในการกำจัดหญ้าและพรวนดินในร่องมันสำปะหลังและไร่อ้อย และสามารถใช้งานในพื้นที่แคบหรือร่องแคบที่รถไถใหญ่ไม่ใช่สามารถเข้าได้อีกด้วย

  • Words around : เรียนรู้ศัพท์คำว่า Fork

Fork แปลว่า ส้อม ยกตัวอย่างประโยคเช่น Mae eats pizza with a fork, but Sam eats it with his hands. เมย์กินพิซซ่าด้วยส้อมแต่แซมกินพิซซ่าด้วยมือของเขา คำต่อไปคือคำที่ออกเสียงคล้ายกัน คือ frog แปลว่า กบ ตัวอย่างประโยคเช่น He doesn’t like frogs. เขาไม่ชอบกบ ต่อมายังมีคำที่เสียงคล้ายกันอีก fog ออกเสียง … แปลว่า หมอก ซึ่งไม่มีตัว r เป็นคำนาม หรือ foggy แปลว่า มีหมอก เป็นคำคุณศัพท์ มาดูประโยคตัวอย่างกัน Foggy weather has made driving conditions very dangerous. สภาพอากาศที่เต็มไปด้วยหมอกทำให้สภาพการขับขี่อันตรายมาก

ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันพุธที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 12.00 - 12.10 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE