ห้องเรียน On Air | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ l 16:40-17:10
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ชีววิทยา : การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 4
image 15 ธ.ค. 63 เวลา 15.05 น.

ห้องเรียนออนแอร์ตอนนี้ นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาชีววิทยา ในหัวข้อการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตอนที่ 4 โดย อ. ดร.ศุภณัฐ ไพโรหกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อง ๆ จะได้ความรู้ ในหัวข้อนี้อย่างเนื้อ ๆ เน้น ๆ อย่างแน่นอน 

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ห้องเรียน On Air ตอน ชีววิทยา : การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 4 วันอังคารที่ 15 ธ.ค. 63 เวลา 15.05 - 15.35 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

รายการที่เกี่ยวข้อง