ห้องเรียน On Air | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ l 16:40-17:10
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
ภาษาอังกฤษ : Word Fomation Building
image 21 ธ.ค. 63 เวลา 15.05 น.

ห้องเรียนออนแอร์ตอนนี้ นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ใน หัวข้อ  Word Fomation Building โดย อ.พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  น้อง ๆ จะได้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน  

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ห้องเรียน On Air ตอน ภาษาอังกฤษ : Word Fomation Building วันจันทร์ที่ 21 ธ.ค. 63 เวลา 15.05 - 15.35 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE