ห้องเรียน On Air | นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ l 16:40-17:10
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
คณิตศาสตร์ : เทคนิคการนับ
image 18 ม.ค. 64 เวลา 16.40 น.

ชวนนักเรียนทุกคนมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในหัวข้อเทคนิคการนับ โดย ผศ. ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น้อง ๆ จะได้ความรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในหัวข้อนี้อย่างเนื้อ ๆ เน้น ๆ อย่างแน่นอน

ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน ห้องเรียน On Air วันจันทร์ที่ 18 ม.ค. 64 เวลา 16.40 - 17.10 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE

รายการที่เกี่ยวข้อง