image

เลื่อนสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4

21 เม.ย. 64 เวลา 16.18 น.
Share

จากการประชุมประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ และการเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2564 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและนายสุภัทร จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. โดยที่ประชุมมีมติ ให้ประกาศเลื่อนการสอบเข้าเรียน ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กำหนดสอบเดิมคือวันที่ 1 พ.ค. 64 เลื่อนเป็นวันที่ 8 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบวันที่ 11 พ.ค. 64 และรายงานตัวและมอบตัววันที่ 12 พ.ค. 64

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กำหนดสอบเดิมคือวันที่ 2 พ.ค. 64 เลื่อนเป็นวันที่ 9 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบวันที่ 12 พ.ค. 64 และรายงานตัวและมอบตัววันที่ 13 พ.ค. 64

โดย สพฐ. ได้เตรียมการสอบของแต่ละโรงเรียนให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้น ส่วนผู้ที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือกนั้น ในวันที่ 12-13 พ.ค. 64 สามารถยื่นความจำนงให้จัดสรรที่เรียนได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้

ทั้งนี้ เรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียน ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมคือวันที่ 17 พ.ค. 64 แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น ก็อาจจะมีการเสนอให้เลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับทาง ศบค. เป็นผู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนั้นเอง