image

ไขข้อสงสัย “คำสรรพนาม” มีหน้าที่อย่างไรและใช้อย่างไร

10 ก.ย. 64 เวลา 11.06 น.
Share

ชวนทุกคน และน้อง ๆ มาทบทวนความรู้ในวิชาภาษาไทย กับเรื่อง “คำสรรพนาม” ที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยใช้ผิด เรียกผิดกันบ้าง

ใครที่กำลังสงสัย ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ รวมไปถึงน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมสอบ บอกเลยว่าไม่ควรพลาด!

 

คําสรรพนามคืออะไร ?

คำสรรพนาม เป็นคำนามที่ใช้เรียกแทน คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ โดยไม่ต้องคำนามซ้ำหลายครั้ง ทำให้การเรียบเรียงประโยคลื่นไหล มีเนื้อความที่สละสลวยมากยิ่งขึ้น

 

1.บุรุษสรรพนาม

เป็นสรรพนามใช้แทนผู้พูด ผู้ฟัง และผู้ที่กล่าวถึง เช่น

 • บุรุษที่ 1 (ผู้พูด) ได้แก่ ดิฉัน ผม ฉัน ข้าพเจ้า กระผม
 • บุรุษที่ 2 (ผู้ฟัง หรือผู้ที่เราพูดด้วย) ได้แก่ เธอ แก ท่าน คุณ
 • บุรุษที่ 3 (ผู้ที่เรากล่าวถึง) ได้แก่ เขา พวกเขา มัน

 

2.ประพันธสรรพนาม

เป็นสรรพนามที่ทำหน้าที่แทนนามข้างหน้า และใช้เชื่อมประโยค ได้แก่คำว่า ผู้ ที่ ซึ่ง อัน เช่น

 • ผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถ เป็นเพื่อนของฉัน
 • ผู้ชายที่อยู่ในบ้านนั้นเป็นปู่ของผม

 

3.วิภาคสรรพนาม

เป็นสรรพนามบอกความชี้ซ้ำ ที่ใช้แยกออกเป็นส่วน ๆ ได้แก่ บ้าง ต่าง กัน เช่น

 • นักกีฬาต่างพากันดีใจที่จะได้ชัยชนะ
 • นักเรียนห้องนี้แย่งกันตอบคำถามกันอย่างสนุกสนาน
 • สัตว์ชนิดไหนบ้างที่เลี้ยงลูกด้วยนม ?

 

4.นิยมสรรพนาม

เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนนามชี้เฉพาะเจาะจง หรือบอกระยะทาง ความใกล้ไกล ให้ผู้พูดกับผู้ฟังเข้าใจกัน ได้แก่คำว่า นี่ นั่น โน่น นี้ นั้น โน้น เช่น

 • บ้านหลังสีเขียวนั้นเป็นบ้านของฉันเอง
 • กระเป๋าใบนี้ของผม
 • โน่น…กว่าจะถึงเชียงใหม่ก็เช้าพอดี
 • ขนมนี้เป็นของฉันนะ

 

5.อนิยมสรรพนาม

เป็นสรรพนามใช้แทนนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงที่ ได้แก่ ใคร อะไร ที่ไหน ผู้ใด หรือบางครั้งก็ใช้เรียกเป็นคำซ้ำ ๆ เช่น ใคร ๆ อะไร ๆ ไหน ๆ เช่น

 

 • ไหนเย็นนี้ ใครอยากกินหมูกระทะบ้างยกมือขึ้น!!
 • ใครก็ได้ปิดประตูให้หน่อย
 • อะไร ๆ ก็ไม่ดีสักอย่าง

 

6.ปฤจฉาสรรพนาม

เป็นสรรพนามใช้ถามที่ใช้แทนคำนาม เช่น ใคร อะไร ผู้ใด ไหน เช่น

 

 • ใครมาหาฉัน ?
 • อะไรอยู่ใต้โต๊ะ ?
 • ไหนเป็นบ้านของเธอ ?

 

ข้อแตกต่าง

ปฤจฉาสรรพนามใช้ในประโยคคำถาม

อนิยมสรรพนามใช้ในประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ

 

“ใครอยู่ในบ้าน” (ปฤจฉาสรรพนาม)

“ใครก็ทำได้” (อนิยมสรรพนาม)

 

มาพิชิตทุกข้อสอบ มั่นใจทุกสนาม กับ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม ออกอากาศทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-09.00 น.ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก