image

"โสกเหลืองแม่เมย" บานสะพรั่ง

19 พ.ย. 64 เวลา 13.08 น.
Share

"โสกเหลืองแม่เมย" พืชหายากชนิดใหม่ของโลก บานสะพรั่งรับลมหนาว ออกดอกสวยงามในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 19 พ.ย.2564 เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เผยแพร่ข่าวดีเรื่องการการค้นพบ "โสกเหลืองแม่เมย" พืชหายากชนิดใหม่ของโลก ออกดอกสวยงามในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ซึ่งค้นพบโดยนายวิทยา ปองอมรกุล ดร.ประทีป ปัญญาดี นายนัทธี เมืองเย็น นักพฤกษศาสตร์จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และดร.อังคณา อินตา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันศึกษาและตรวจสอบลักษณะของพืชชนิดนี้อย่างละเอียด จึงพบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก

โดยตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชชนิดนี้ว่า Saraca thailandica Pongamornkul, Panyadee & Inta มีความหมายว่า พืชแห่งประเทศไทย เรียกชื่อไทยว่า โสกเหลือง หรือโสกเหลืองแม่เมย โดยได้ตีพิมพ์การค้นพบนี้ในวารสารพฤกษศาสตร์ไทย (Thai Journal of Botany) ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 29–36

 

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

ทั้งนี้ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ให้ข้อมูลว่า จริง ๆ แล้วชาวกะเหรี่ยงในแถบ จ.แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ รู้จักและใช้ประโยชน์ต้นไม้ชนิดนี้มานานแล้ว โดยชาวกะเหรียงนำฝักมาย่างไฟแล้วนำเมล็ดมาต้มก่อนนำไปตำเป็นส่วนประกอบของน้ำพริก

นอกจากนี้เปลือกต้นของพืชชนิดนี้ ยังใช้เป็นสีย้อมผ้าให้สีแดงอีกด้วย โดยในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ก็พบมีการกระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ ตามบริเวณริมห้วย ลำธาร ซึ่งในช่วงนี้กำลังออกดอกสวยงาม เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน จึงเก็บภาพสวย ๆ มาฝาก

 

ภาพ:กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช