image

ตัวเลขน่ารู้เกี่ยวกับCop26

04 ธ.ค. 64 เวลา 12.00 น.
Share

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาผู้คนหันมาสนใจในเรื่องของสภาพภูมิอากาศกันมากขึ้น เมื่อเกิดการสนใจก็สามารถเปิดมุมมองของคนได้มากขึ้น ว่าที่ผ่านมามนุษย์เราทำอะไรที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศไว้กับโลกบ้าง และเพื่อการใช้ชีวิตหลังจากนี้ที่ยั่งยืนทำให้นานาประเทศทั่วโลกจัดการประชุมที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการประชุม Cop26

Cop26 คืออะไร?

Cop ย่อมาจาก Conference of the parties หรือการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดขั้นครั้งแรกในปี 1995 จะจัดการประชุมทุก ๆ 5 ปี ถือเป็นการประชุมของรัฐบาลทั่วโลกที่มาร่วมกันเพื่อจะหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อคงอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเอาไว้ ซึ่งในปี 2015 ถือเป็นการประชุมที่ประสบความสำเร็จที่สุดเพราะถือเป็นปีที่มีการทำข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)

 

ตัวเลขที่สำคัญหลังจากการประชุม Cop26

ในการประชุมมีการพูดหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งทางอากาศและอื่น ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อโลก วันนี้เราจึงหยิบยกเอาตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประชุมCop26 มาบอกเล่า

 

 

1.5 องศา

คือตัวเลขที่ในการประชุมcop26 ว่าด้วยเรื่องอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในการประชุมครั้งนี้ ข้อกำหนดที่ทั่วโลกหวังว่าจะทำให้เป็นไปได้นั่นคือ การเพิ่มของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกในปีนี้จะต้องไม่สูงกว่า 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับตอนก่อนยุคอุตสาหกรรม

 

 

ปี 2030

คือ เป้าหมายปีของแผนการลดการปล่อยมลพิษที่คาดว่าจะควบคุมได้สำเร็จ นับเป็นระยะ 10 ปี หลังจากการประชุม

 

 

ประเด็นสำคัญ 4 อย่างในการประชุม

ในการประชุมมี 4 ประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกจับตามอง

1.ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero) โดยแต่ละประเทศต้องยุติการใช้ถ่านหิน ตัดไม้ทำลายป่า เปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทน

2.ปกป้องชุมชนและถิ่นที่อยู่อาศัย เร่งฟื้นฟูระบบนิเวศ สร้างการป้องกัน ระบบเตือนภัย และโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น

3.ระดมเงินทุนจากประเทศพัฒนาแล้ว ตามที่ประเทศพัฒนาแล้วได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ เพื่อส่งต่อให้ประเทศที่กำลังพัฒนาใช้ในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4.สร้างความร่วมมือเพื่อทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม

ทั่วโลกมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไม่เท่ากันโดยประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มสูงที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าประเทศที่กำลังพัฒนา แต่ถึงอย่างนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากก๊าซกลับไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้ว แต่ว่ากลับเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งการป้องกันหรือการกำจัดก๊าซอาจจะไม่สามารถทำได้เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันคนละนิดเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในการช่วยให้โลกของเรายังน่าอยู่ต่อไป

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มา : ฺBBC