ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
Learn small : วิชาภาษาอังกฤษ "คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์"
แชร์
ชอบ
Learn small : วิชาภาษาอังกฤษ "คำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์"
22 ม.ค. 66 • 20.30 น. | 72 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

“อารมณ์และความรู้สึก” ของคนเรานั้นมีความซับซ้อนมากมาย นอกจากการบอกว่า happy (มีความสุข), sad (เศร้า), angry แล้ว ในภาษาอังกฤษเรายังสามารถนำ verb (คำกริยา) มาเปลี่ยนเป็น Adjectives เพื่อแสดงความรู้สึกได้หลากหลาย ซึ่งมีประโยชน์มากในชีวิตประจำวัน เช่น การแสดงความยินดีต่าง ๆ ,การระบายความรู้สึกกับคนใกล้ชิด แม้กระทั่งใช้อธิบายภาวะต่าง ๆ กับจิตแพทย์

Adjectives หรือ คำคุณศัพท์ มีความสำคัญมากในภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปจะทำหน้าที่ขยายคำนามหรือบอกลักษณะคำนาม เช่น big, small, beautiful, ugly นอกจากนี้ Adjectives ที่เปลี่ยนรูปจากคำกริยาสามารถใช้อธิบายความรู้สึกและอารมณ์ได้ดี ซึ่งหลักการนำไปใช้ มีด้วยกัน 2 แบบ คือ  ลงท้ายด้วย -ed และ -ing โดยสื่อความหมายที่แตกต่างกัน

 

🌟 Adjectives ที่ลงท้ายด้วย -ed ใช้บอกความรู้สึก แปลว่า รู้สึก… เช่น

 • bore (v.) เบื่อ > เป็น bored (adj.) = รู้สึกเบื่อ
 • tire (v.) เหนื่อย > เป็น tired (adj.) = รู้สึกเหนื่อย

 

🌟Adjectives ที่ลงท้ายด้วย -ing ใช้อธิบายความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่ง ๆ นั้น แปลว่า น่า… เช่น

 • surprise (v.) > เป็น surprising = น่าประหลาดใจ, น่าตื่นใจ
 • confuse (v.) สับสน > เป็น confusing = น่าสับสน

 

💡verb ทั่วไปที่ไม่เติมทั้ง -ed หรือ -ing และมีกรรมมารองรับ สามารถแปลได้ว่า ทำให้รู้สึก…
 เช่น you bore me แปลว่า คุณทำให้ฉันเบื่อ
Do I bore you? แปลว่า ฉันทำให้คุณเบื่อไหม?

 

โครงสร้างประโยค

A : Subject + v. to be + adj.

ตัวอย่าง

 • I am bored แปลว่า ฉันรู้สึกเบื่อ, ฉันเบื่อ
 • This game is boring แปลว่า เกมนี้น่าเบื่อ
 • It must be worrying for you not to know where he is. แปลว่า มันคงเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับคุณ ที่ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน

 

B : Subject + feel + adj.

ตัวอย่าง

I feel bored แปลว่า ฉันรู้สึกเบื่อ

I feel sad แปลว่า ฉันรู้สึกเศร้า

I feel good แปลว่า ฉันรู้สึกดี

 

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

รวมคำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก

Adjectives ต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนรูปที่ลงท้ายด้วย -ed และ -ing สำหรับการแปลความหมายของแต่ละคำนั้นไม่มีสูตรตายตัว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรูปประโยคและสถานการณ์ที่นำไปใช้ เราสามารถแบ่งความรู้สึกด้านบวกและด้านลบ ดังนี้

 

😊Positive feeling words

 • amaze ทึ่ง, ประหลาดใจ > amazed รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ > amazing น่าทึ่ง น่าประหลาดใจ
 • enchant หลงใหล > enchanted รู้สึกหลงใหล > enchanting น่าหลงใหล
 • encourage กำลังใจ, ให้การสนับสนุน > encouraged รู้สึกมีกำลังใจ > encouraging สร้างกำลังใจ
 • excite ตื่นเต้น > excited รู้สึกตื่นเต้น > exciting น่าตื่นเต้น
 • inspire แรงบันดาลใจ > inspired รู้สึกมีแรงบันดาลใจ > inspiring สร้างแรงบันดาลใจ
 • interest สนใจ > interested รู้สึก > interesting น่าสนใจ
 • satisfy พอใจ > satisfied รู้สึกพอใจ > satisfying น่าพอใจ
 • delight ยินดี, ปลาบปลื้ม > delighted รู้สึกยินดี, รู้สึกปลาบปลื้ม > delighting น่ายินดี, น่าปลาบปลื้ม

 

💡 “Delighted” เมื่ออยู่ในประโยคไม่ควรใช้กับ ❌“very” แต่ให้ใช้กับคำว่า✅ “absolutely” แทน เช่น

✅I'm absolutely delighted to see you again. ฉันรู้สึกยินดีเป็นที่สุดที่ได้พบเธออีกครั้ง

❌I’m very delighted to see you again.

 

😔Negative feeling words

 • annoy รำคาญ > annoyed รู้สึกรำคาญ > annoying น่ารำคาญ
 • depress หดหู่, เศร้า > depressed รู้สึกหดหู่, รู้สึกเศร้า > depressing น่าหดหู่, น่าเศร้า
 • disappoint ผิดหวัง > disappointed รู้สึกผิดหวัง, รู้สึกผิดหวัง > น่าผิดหวัง
 • disgust ขยะแขยง > disgusted รู้สึกขยะแขยง > disgusting น่าขยะแขยง
 • embarrass อาย > embarrassed รู้สึกอาย > embarrassing น่าอาย
 • exhaust เหนื่อยล้า > exhausted รู้สึกเหนื่อยล้า > exhausting น่าเหนื่อยล้า
 • terrify หวาดกลัว > terrified รู้สึกหวาดกลัว > terrifying น่าหวาดกลัว
 • worry กังวล > worried รู้สึกกังวล > worrying > น่ากังวล

 

😉Adjectives ในหมวดอารมณ์ต่าง ๆ (แบบไม่เปลี่ยนรูป)

happy ความสุข

 • blissful เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุข
 • bright แจ่มใส
 • cheerful เบิกบาน
 • ecstatic ปลาบปลื้ม
 • glad ยินดี
 • joyful สนุกสนาน
 • jubilant ปีติยินดี, ความยินดีปรีดา
 • upbeat ร่าเริง

Sad เศร้า

 • awful น่าสยดสยอง
 • dismal กลุ้มใจ
 • fed up (แสลง) ซึมเศร้า
 • gloomy อับเฉา, มืดมน
 • hopeless สิ้นหวัง
 • lonly, alone, desolate เหงา, โดดเดี่ยว, อ้างว้าง
 • moody อารมณ์ไม่ดี, อารมณ์แปรปรวน
 • unhappy ไม่มีความสุข

angry โกรธ

 • bitter โกรธแบบอาฆาต
 • crazy บ้าคลั่ง
 • furious เกี้ยวกราด
 • grouchy อารมณ์เสีย
 • hostile ไม่เป็นมิตร, ต่อต้าน
 • livid ฉุนเฉียว
 • mad บ้า, วิกลจริต
 • sore เจ็บแสบ, ร้ายกาจ บางบริบทแปลว่า ระคายเคือง
 • testy ขี้โมโห, งอน

fear กลัว

 • afraid กลัว, เกรงกลัว
 • anxious กังวลใจ, กระวนกระวาย
 • nervous ขวัญอ่อน, วิตกกังวล
 • panic, panicky ตื่นตกใจ, เสียขวัญ
 • shaky สั่น (กลัวจนตัวสั่น)
 • spineless ใจเสาะ

energy มีพลังงาน

 • alert ตื่นตัว
 • bold กล้าหาญ
 • brave กล้าหาญ, ใจถึง
 • creative สร้างสรรค์, ริเริ่ม
 • dynamic มีพลัง
 • healthy สดชื่น, มีสุขภาพดี
 • secure มั่นคง, มั่นใจ
 • vibrant มีชีวิตชีวา

มาเติมไฟแห่งการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษ มีทั้งคำศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ สำนวนภาษาอังฤษน่ารู้ พร้อมเทคนิคทำข้อสอบที่เข้าใจง่าย โดยครูพี่แนทและครูพี่นุ่น ในรายการ “ENGLISH Level up เติมพลังอังกฤษ” (คลิก)

แท็กที่เกี่ยวข้อง
#ตัวอย่างประโยคadjectiveบอกความรู้สึก, 
#คำบรรยายความรู้สึก, 
#Feelingadjectives, 
#adjectiveoffeelingมีอะไรบ้าง, 
#คำศัพท์บอกอารมณ์ 
ผู้เขียนบทความ
avatar
H. ARIGATO
หงส์ฟ้า
ทาสแมวผู้ Enjoy กับชีวิตเรียบง่าย มีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ
ALTV CI
บทความที่เกี่ยวข้อง
รวมคำอวยพรภาษาอังกฤษ ใช้ได้ตลอดปี
18 ม.ค. 65 • 15.00 น.
รวมคำอวยพรภาษาอังกฤษ ใช้ได้ตลอดปี
รวมคำปลอบใจในภาษาอังกฤษ ใช้ได้ทุกโอกาส
28 ธ.ค. 65 • 17.00 น.
รวมคำปลอบใจในภาษาอังกฤษ ใช้ได้ทุกโอกาส
รวมความหมายของคำว่า "เพื่อน" ในภาษาอังกฤษ ที่ไม่ได้มีแค่คำว่า friend
08 มิ.ย. 65 • 05.00 น.
รวมความหมายของคำว่า "เพื่อน" ในภาษาอังกฤษ ที่ไม่ได้มีแค่คำว่า friend
Learn small วิชาภาษาอังกฤษ: คำศัพท์ "มื้ออาหาร"
14 ก.ค. 65 • 14.30 น.
Learn small วิชาภาษาอังกฤษ: คำศัพท์ "มื้ออาหาร"
LearnMore
LearnMore
ALTV All Around
ผู้เขียนบทความ
avatar
H. ARIGATO
หงส์ฟ้า
ทาสแมวผู้ Enjoy กับชีวิตเรียบง่าย มีความสุขกับสิ่งเล็ก ๆ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#ตัวอย่างประโยคadjectiveบอกความรู้สึก, 
#คำบรรยายความรู้สึก, 
#Feelingadjectives, 
#adjectiveoffeelingมีอะไรบ้าง, 
#คำศัพท์บอกอารมณ์ 
แชร์
ชอบ
ติดตามเรา