ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
5 ทริค ! เริ่มต้นปีใหม่ กับ ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย
แชร์
ฟัง
ชอบ
5 ทริค ! เริ่มต้นปีใหม่ กับ ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย
26 ม.ค. 66 • 16.00 น. | 743 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

การเริ่มต้นปีใหม่ในทุก ๆ ปี เชื่อว่าคงมีอีกหลายคนที่ตั้งเป้าหมาย หรือวางแผนกับสิ่งที่เราอยากจะลงมือทำในปีนี้อยู่เสมอ แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ไปถึง Goal ที่ตั้งไว้ วันนี้ ALTV พร้อมบอกเคล็ดลับ 5 ทริคเริ่มต้นปีใหม่ กับทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย สู่หนทางความสำเร็จ  

         เป้าหมายมีไว้พุ่งชนอยู่เสมอ เพียงแต่เราต้องผ่านด่านแรกที่ยากที่สุดไปให้ได้ก่อน นั่นคือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เรียงเป็นข้อ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในความก้าวหน้าของงาน การพัฒนาตนเอง การศึกษา ครอบครัว การเก็บเงิน การดูแลสุขภาพ แม้แต่การซื้อของให้รางวัลตัวเอง ทุกสิ่งล้วนเป็นเป้าหมายที่เราทุกคนสามารถเริ่มลงมือทำให้สำเร็จได้เสมอ โดยเริ่มต้นจากการทบทวนตัวเองก่อน ว่าแท้จริงแล้ว เราต้องการพัฒนาในด้านใด และตั้งเป้าหมายจากสิ่งเล็ก ๆ และค่อย ๆ ขยับไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นอีกขั้นตามที่คุณปรารถนา โดยเริ่มจาก

  • การทบทวนตัวเองก่อน และตั้งเป้าหมายที่แน่วแน่ ทบทวนตัวเองว่า อยากจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้าง และลิสต์เป็นข้อ ๆ หลังจากนั้นจึงลงรายละเอียดในแต่ละเป้าหมายอย่างจริงจัง
  • ห้ามตั้งเป้าหมายเยอะจนเกินไป การตั้งเป้าหมายที่เยอะเกินไปอาจทำให้คุณผิดหวังได้ อย่าลืมไปว่าเราเองก็มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบ และเรื่องที่คุณต้องรับมืออยู่ตลอดทั้งปี ซึ่งเป้าหมายในแต่ละปีจึงไม่ควรเกิน 5 ข้อ เพื่อไม่ให้รู้สึกเหนื่อยจนเกินไป และเพื่อแบ่งเวลาให้โฟกัสเป้าหมายในแต่ละข้อได้อย่างเต็มที่
  • กำหนดและลงรายละเอียดเป้าหมายอย่างชัดเจน ควรลงรายละเอียดเป้าหมายนั้น ๆ เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณขับเคลื่อนตัวเองให้ไปถึง ควรตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่กำหนด เช่น ตั้งเป้าหมายว่าจะลดน้ำหนัก 10 กิโลกรัม ภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งคุณต้องลงรายละเอียดต่อไปว่า การที่จะลดน้ำหนักได้ ต้องออกกำลังกายสัปดาห์ละกี่วัน และต้องรับประทานอาหารอย่างไรถึงจะดีต่อสุขภาพ
  • มีวินัยกับตนเอง ข้อนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญที่สุด เพราะคุณต้องมีวินัย และเข้มงวดกับตัวเอง ในขณะที่คุณทำเป้าหมายได้สำเร็จทีละขั้นแล้ว ควรให้รางวัลกับตัวเองด้วยเช่นกัน เพื่อให้สำเร็จภายในระยะเวลา 1 ปีที่ตั้งใจไว้

         เช่นเดียวกับการตั้งเป้าหมายตามแบบ Locke’s Goal-Setting Theory ของ เอ็ดวิน เอ ล็อก (Edwin A. Locke) และ แกรี่ พี ลาธาม (Gary P. Latham) นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงและได้เริ่มต้นศึกษาวิจัยทฤษฏีและผลลัพธ์ของการตั้งเป้าหมาย และถูกนำไปปรับใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

📍เป้าหมายที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ท้าทายที่สุด แม้มันจะยาก แต่ก็สามารถสำเร็จได้

         โดย Locke และ Latham ได้ให้นิยามของคำว่า “เป้าหมายที่ดี” แบ่งได้เป็น 2 ข้อ

1.เป้าหมายที่ยากในระดับที่พอดี จะทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่าเป้าหมายที่ง่ายเกินไป เพราะเป้าหมายที่ง่าย อาจจะลงมือทำอย่างสบาย ๆ ในขณะที่เป้าหมายยาก ๆ จำเป็นต้องใช้พลังและความพยายามเพื่อทำให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ และมันเป็นสิ่งที่ท้าทาย ที่ช่วยกระตุ้นให้เราอยากจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และนำไปสู่หนทางการเอาชนะได้อย่างสำเร็จ

2.เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง จะทำให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าการตั้งเป้าหมายเลื่อนลอย หรือการที่ไม่มีเป้าหมายใด ๆ และหากว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากเท่าไหร่ ก็จะนำไปสู่การวางแผนงานได้ดีกว่า มีรายละเอียดที่เป็นไปได้มากกว่า และมีเวลาในการเตรียมพร้อมที่ดีกว่า จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จได้อีกขั้น

         หากว่าทฤษฎีเหล่านี้ถูกนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการตั้งเป้าหมายสำหรับการทำงานในชีวิตจริง หรือการทำงานเป็นกลุ่มกับเพื่อน ๆ ก็สามารถนำไปสู่หนทางที่สำเร็จได้ โดยมี 5 ทริคดี ๆ มีนำเสนอเพื่อเป็นตัวช่วยให้การตั้งเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกด้วย

5 ทริค ! ที่ใช้ตั้งเป้าหมาย แบบ Locke’s Goal-Setting Theory

1.ความชัดเจน (Clarity)

เป้าหมายต้องมีความเฉพาะเจาะจงและความชัดเจน สามารถทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจได้เป็นอย่างดี และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาด หรือการคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร ก็จะมีน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน จึงส่งผลให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น และมีโอกาสที่จะทำให้เป้าหมายนี้สำเร็จได้

2.ความท้าทาย (Challenge)

ต้องเป็นเป้าหมายที่ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย และต้องสร้างความท้าทายที่พอดี เพื่อให้มีแรงกระตุ้น รู้สึกอยากมีส่วนร่วม และมุ่งมั่นที่อยากจะทำตามเป้าหมายนั้น ๆ

3.มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Commitment)

ผู้ร่วมทีมต้องเข้าใจ เห็นด้วย และยอมรับเป้าหมายของทีมที่ถูกตั้งขึ้นมาอย่างเต็มใจ เพราะเมื่อเข้าใจตรงกันแล้ว โอกาสที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จก็จะมีมากขึ้น และยังทำให้ทุกคนได้สนุกไปกับการทำงาน หรือการทำเป้าหมายเดียวกันได้อีกด้วย

4.เปิดรับข้อเสนอแนะ และคำติชม (Feedback)

ระหว่างการมุ่งทำเป้าหมายนั้น ๆ ต้องมีการตรวจสอบ เพื่อลดข้อผิดพลาดให้มากที่สุด และเปิดรับข้อเสนอแนะ เพื่อสะท้อนข้อคิดเห็นอยู่เสมอ และเพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายยังคงถูกดำเนินไปอย่างถูกที่ถูกทาง

5.ความซับซ้อนของภารกิจ (Task complexity)

เป้าหมายที่กำหนดขึ้นมาต้องกระจายออกเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ หรืองานย่อย ๆ ได้ เพื่อให้คนอื่น ๆ สามารถนำงานชิ้นนี้ไปรับผิดชอบต่อได่ง่าย ๆ และยังสามารถติดตามความคืบหน้าได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งแนวคิดที่เป็นตัวช่วยในการกำหนดเป้าหมายทางการตลาดและในเชิงธุรกิจ อย่างเครื่องมือ SMART ที่ช่วยในการตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้จุดมุ่งหมายของภารกิจต่าง ๆ นั้นมีความชัดเจน และสามารถวัดผลได้นั่นเอง โดยคำว่า SMART ย่อมาจากคำว่า

  • (S) Specific คือเป้าหมายที่มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น เราตั้งเป้าหมายว่าจะวิ่งให้จบมาราธอนที่มีระยะทางกว่า 45 กิโลเมตรภายใน 1 ปี Specific ของเราคือการฝึกวิ่ง นั่นเอง
  • (M) Measurable คือเป้าหมายที่สามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ ซึ่งการวัดจะทำให้บอกว่าเป้าหมายนี้ประสบความสำเร็จได้หรือไม่
  • (A) Achievable เป้าหมายที่สามารถสำเร็จได้จริง มีความเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นควรตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ และสอดคล้องทั้งด้านพฤติกรรมและสถิติ
  • (R) Realistic ตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับความจริง เพราะแต่ละคนมีความสามารถ มีปัจจัยในการใช้ชีวิตต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวินัยของแต่ละคนด้วยเช่นกัน
  • (T) Timely สามารถกำหนดเวลาของเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเป็นตัวช่วยให้เราได้ทำตามระยะเวลาที่กำหนดเอง และนำไปสู่จุดมุ่งหมายได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นทุกคนควรตรงต่อเวลา มีวินัย หากไม่สามารถทำตามแผนที่กำหนดได้ ซึ่งนั่นอาจหมายความว่าเป้าหมายของเราอาจจะล้มเหลวก็ได้ 

ข้อดีในการตั้งเป้าหมาย

         ชีวิตการทำงานที่ต้องทำร่วมกับคนอื่น ๆ การตั้งเป้าหมายจึงถือว่าเป็นข้อดี เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งที่ทุกคนมองเห็นถึงเส้นชัยเดียวกันแล้วนั้น ยังช่วยเพิ่มความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีแบบแผนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเรา และคนในทีมสามารถพัฒนาศักยภาพได้อยู่เสมอ และสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เป้าหมายของทุกคน ไปสู่หนทางความสำเร็จได้อย่างดี

         หวังว่าทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนได้จงลงมือทำด้วยความตั้งใจ พร้อมสอดแทรกความสนุก ความท้าทาย เพื่อให้ชีวิตมีสีสันและไม่น่าเบื่ออีกต่อไป หากสุดท้ายอาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ แต่ความพยายาม และความกล้าที่จะลงมือทำถือจุดเริ่มต้นก้าวแรกที่จะทำให้ไปสู่หนทางความสำเร็จในอนาคตต่อ ๆ ไปได้ดีกว่าคนที่ไม่ลงมือทำ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก งานวิจัย Locke’s Goal-Setting Theory ของ ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, VOGUE, Adaddict

แท็กที่เกี่ยวข้อง
#การตั้งเป้าหมาย, 
#ตั้งเป้าหมายในปีใหม่, 
#2023, 
#เทรนด์ปี2023, 
#ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย, 
#ความสำเร็จ, 
#ALTV, 
#เริ่มต้นปีใหม่, 
#เริ่มต้น, 
#ชีวิต, 
#หนทางความสำเร็จ, 
#ความชัดเจน, 
#ท้าทาย, 
#จุดมุ่งหมาย, 
#ข้อเสนอแนะ, 
#คำติชม, 
#ข้อดี, 
#อนาคต, 
#SMART, 
#Specific, 
#Measurable, 
#Achievable, 
#Realistic, 
#Timely, 
#Locke’sGoal-SettingTheor, 
#Locke, 
#Latham, 
#เป้าหมายที่ดี, 
#นักจิตวิทยา, 
#ทีวีเรียนสนุก 
ผู้เขียนบทความ
avatar
PHAKAWAN PHOCHAROEN
PANGRAM
หลงใหลการตั้งแคมป์ในฤดูหนาว คลั่งรักธรรมชาติระดับ 10
ALTV CI
Interest Thing
Interest Thing
ALTV All Around
ผู้เขียนบทความ
avatar
PHAKAWAN PHOCHAROEN
PANGRAM
หลงใหลการตั้งแคมป์ในฤดูหนาว คลั่งรักธรรมชาติระดับ 10
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#การตั้งเป้าหมาย, 
#ตั้งเป้าหมายในปีใหม่, 
#2023, 
#เทรนด์ปี2023, 
#ทฤษฎีการตั้งเป้าหมาย, 
#ความสำเร็จ, 
#ALTV, 
#เริ่มต้นปีใหม่, 
#เริ่มต้น, 
#ชีวิต, 
#หนทางความสำเร็จ, 
#ความชัดเจน, 
#ท้าทาย, 
#จุดมุ่งหมาย, 
#ข้อเสนอแนะ, 
#คำติชม, 
#ข้อดี, 
#อนาคต, 
#SMART, 
#Specific, 
#Measurable, 
#Achievable, 
#Realistic, 
#Timely, 
#Locke’sGoal-SettingTheor, 
#Locke, 
#Latham, 
#เป้าหมายที่ดี, 
#นักจิตวิทยา, 
#ทีวีเรียนสนุก 
แชร์
ฟัง
ชอบ
ติดตามเรา