ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
Learn Small: วิชา สังคมศึกษา "การปฏิวัติวิทยาศาสตร์"
แชร์
ฟัง
ชอบ
Learn Small: วิชา สังคมศึกษา "การปฏิวัติวิทยาศาสตร์"
27 ก.ค. 66 • 06.00 น. | 7,257 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

หลายคนอาจคุ้นเคยกันมาบ้างสำหรับ คำว่า 'การปฎิวัติวิทยาศาสตร์' หรือ 'Scientific Revolution' เหตุกาณ์สำคัญที่ทำให้มนุษย์เข้าใจกฏเกณฑ์ของธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้แม่นยำขึ้น นอกจากยังเป็นยุคที่กำเนิดสาขาวิชาความรู้อีกมากมายในปัจจุบัน

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ (Scientific Revolution)

‘การปฏิวัติวิทยาศาสตร์’ หรือ ‘Scientific Revolution’ริ่มต้นขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในยุโรป เป็นยุคที่มนุษย์แสวงหาความรู้และอธิบายสิ่งรอบตัวโดยยึดหลักเหตุผลที่สามารถพิสูจน์ได้ มีการตั้งข้อสงสัย พิสูจน์และทดลองอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลให้ยุโรปเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี

 

ในยุคนี้มีบุคคลสำคัญผู้ทรงอิทธิพลของโลกจำนวนมาก อาทิ นิโคลัส โคเปอร์นิคัส, กาลิเลโอ กาลิเลอี, เซอร์ ไอแซค นิวตัน ,เซอร์ ฟรานซิส เบคอน ฯลฯ และผลจากการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดความก้าวหน้าของสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ การแพทย์ เป็นต้น

 

ปัจจัยเกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์  

  • การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ หรือ เรอเนสซองส์ การกลับมาของศิลปะกรีก-โรมัน และแนวคิดลัทธิมนุษยนิยม (Humanism) ที่แพร่หลายในช่วงการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ได้ปลูกฝังให้มนุษย์เชื่อมั่นในความสามารถตัวเอง และรู้จักแสวงหาความรู้และประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ขึ้น ส่งผลอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าทางศิลปวิทยาการทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ วรรณกรรม ปรัชญา หรือสถาปัตยกรรม 

 

  • การสำรวจทางทะเล การเดินสำรวจทางทะเลและการค้นพบดินแดนใหม่ ส่งผลให้ชาวยุโรปได้รับอารยธรรมและวิทยาการจากต่างแดน และเกิดความสนใจในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น 

 

บุคคลสำคัญในยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์

 

⭐กาลิเลโอ กาลิเลอี (Galileo Galilei)

นักดาราศาสตร์และนักฟิสิกส์ชาวอิตาลี เป็นคนแรกที่ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง (Refracting telescope) เพื่อศึกษาวัตถุบนท้องฟ้า และยังเป็นคนแรกที่พบจุดดับบนดวงอาทิตย์ (Sun spot) วงแหวนดาวเสาร์ และภูเขาและหลุมลึกบนพื้นผิวดวงจันทร์ 

 

⭐นิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus) 

นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์ เป็นผู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล โดยมีโลกและดาวเคราะห์อื่น ๆ เดินทางโคจรรอบดวงอาทิตย์ หรือที่เรารู้จักกันว่า ‘ทฤษฎีสุริยจักรวาล’ นอกจากนี้ยังเป็นผู้เสนอแนวคิดที่ว่า 'โลกมีสันธานกลมไม่ได้แบนเรียบ' หักล้างกับความเชื่อเก่าตั้งแต่สมัยกรีกโบราณที่เชื่อว่าโลกแบน   

 

⭐เซอร์ ฟรานซิส เบคอน (Sir Francis Bacon) 

ผู้บุกเบิกการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นคนแรกที่นำเสนอแนวคิดการหาเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) คือ การนำประสบการณ์หรือผลการทดลองจากหลายตัวอย่าง และที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ นำมาสรุปผลเป็นข้อเท็จจริง 

 

⭐เรอเน เดการ์ต (René Descartes)  

นักคณิตศาสตร์และนักปรัชญาในลัทธิเหตุผลนิยม (Rationalism) ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic geometry) คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ‘พีชคณิต’ และ ‘เรขาคณิต’ 

 

⭐เซอร์ ไอแซก นิวตัน (Sir Isac Newton)

เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก (Law of Gravitation) และเป็นคนแรกที่ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสง และเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีแคลคูลัส (Calculus)

 

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ เข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมชาวยุโรปให้ก้าวหน้าในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงยังเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดเหตุการณ์สำคัญอย่าง 'การปฏิวัติอุตสาหกรรม' รับชมต่อได้ที่รายการ ห้องเรียนติวเข้มมัธยม ตอน การปฏิวัติวิทยาศาสตร์และอุตสหกรรม ได้ที่เว็บไซต์ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

แท็กที่เกี่ยวข้อง
#การปฏิวัติวิทยาศาสตร์, 
#สังคมศึกษา, 
#เกร็ดความรู้ 
ผู้เขียนบทความ
avatar
THANATCHA SUVIBUY
นับถือแมวเป็นศาสนา มีไอดอลเกาหลีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ALTV CI
LearnMore
LearnMore
ALTV All Around
ผู้เขียนบทความ
avatar
THANATCHA SUVIBUY
นับถือแมวเป็นศาสนา มีไอดอลเกาหลีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#การปฏิวัติวิทยาศาสตร์, 
#สังคมศึกษา, 
#เกร็ดความรู้ 
แชร์
ฟัง
ชอบ
ติดตามเรา