live
13.00 น.
Live
สะเทือนไทย
เมื่อใครสักคนเริ่มขยับ สังคมไทยก็พร้อมจะสะทือน​...เพราะเราเชื่อว่า ทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนเริ่มจากคนหนึ่งคน ที่คิดจะเปลี่ยนแปลงตนเอง และเมื่อเปลี่ยนตนเองได้ ความเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะเป็นแรงกระเพื่อมสู่สังคม ติดตามชมรายการ สะเทือนไทย ​ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 - 17.25 น.
ช่วงเช้า
06.00 น.
06.10 น.
RERUN
06.35 น.
06.45 น.
knowledge-pool
LicenseST
live on
07.00 น.
RERUN
07.25 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
08.00 น.
RERUN
สังคมศึกษา : ตะลุยแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์สากล
tutor-hub
สังคมศึกษา : ตะลุยแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์สากล
live on
09.00 น.
RERUN
เศรษฐกิจพอเพียง
tutor-hub
เศรษฐกิจพอเพียง
live on
09.30 น.
RERUN
10.00 น.
RERUN
11.00 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
11.55 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
ช่วงบ่าย
12.00 น.
RERUN
12.10 น.
RERUN
12.40 น.
RERUN
เด็กนอก(รั้ว)โรงเรียน
tutor-hub
เด็กนอก(รั้ว)โรงเรียน
live on
13.10 น.
RERUN
ตั้งคำถามหาขนมขบเคี้ยวปริศนา
tutor-hub
ตั้งคำถามหาขนมขบเคี้ยวปริศนา
live on
13.20 น.
RERUN
13.40 น.
RERUN
 A-Level ฟิสิกส์ : เสียงและการได้ยิน
tutor-hub
A-Level ฟิสิกส์ : เสียงและการได้ยิน
live on
14.35 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
15.30 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
16.00 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
17.00 น.
18.00 น.
RERUN
18.10 น.
RERUN
18.25 น.
RERUN
18.30 น.
tutor-hub
live on
19.00 น.
knowledge-pool
live on
19.05 น.
RERUN
19.30 น.
RERUN
คณิตศาสตร์ : ลำดับและอนุกรม
tutor-hub
คณิตศาสตร์ : ลำดับและอนุกรม
live on
20.30 น.
20.50 น.
RERUN
21.00 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
21.55 น.
knowledge-pool
CCAD
live on
ติดตามเรา