ช่วงเช้า
06.00 น.
06.10 น.
RERUN
06.25 น.
ที่คั่นหนังสือ เตือนความจำ
knowledge-pool
ที่คั่นหนังสือ เตือนความจำ
live on
06.35 น.
ไอศกรีมทอด
knowledge-pool
ไอศกรีมทอด
live on
06.45 น.
knowledge-pool
LicenseST
live on
07.00 น.
RERUN
07.25 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
08.00 น.
RERUN
คณิตศาสตร์ : วงกลมตอนที่ 2
tutor-hub
คณิตศาสตร์ : วงกลมตอนที่ 2
live on
09.00 น.
RERUN
ปั้นดินเป็นงานศิลป์
tutor-hub
ปั้นดินเป็นงานศิลป์
live on
09.30 น.
RERUN
อัตราส่วน
tutor-hub
อัตราส่วน
live on
10.00 น.
RERUN
11.00 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
11.55 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
ช่วงบ่าย
12.00 น.
RERUN
12.10 น.
RERUN
12.40 น.
RERUN
12.50 น.
RERUN
13.10 น.
RERUN
tutor-hub
live on
13.20 น.
RERUN
tutor-hub
live on
13.40 น.
RERUN
A-Level เคมี : อะตอม
tutor-hub
A-Level เคมี : อะตอม
live on
14.35 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
15.30 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
16.00 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
17.00 น.
17.30 น.
มรดกงู
smart-classroom
มรดกงู
live on
18.00 น.
ปากท้องปฐมวัย
tutor-hub
ปากท้องปฐมวัย
live on
18.25 น.
RERUN
18.30 น.
สนุกกับภาษาไทย ตอน คำที่ขึ้นต้นด้วยลูก
tutor-hub
สนุกกับภาษาไทย ตอน คำที่ขึ้นต้นด้วยลูก
live on
18.40 น.
19.00 น.
knowledge-pool
live on
19.05 น.
RERUN
19.30 น.
RERUN
ฟิสิกส์ : ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
tutor-hub
ฟิสิกส์ : ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
live on
20.30 น.
20.50 น.
RERUN
21.00 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
21.55 น.
knowledge-pool
CCAD
live on
ติดตามเรา