live
15.30 น.
Live
ท่าไม้ตาย
"แซวแบบน่าหยิก กัดจิกแบบน่ารัก"พาคนดูไปรู้จัก นักสร้างนวัตกรรมรุ่นเยาว์ (ม.ปลาย และ อาชีวะ) เห็น Life Style และ วิธีคิด ความฝัน และแรงบันดาลใจ
ช่วงเช้า
06.00 น.
RERUN
06.10 น.
RERUN
06.20 น.
RERUN
tutor-hub
live on
06.40 น.
RERUN
tutor-hub
live on
07.30 น.
RERUN
น้องออมตังค์ฝึกกระโดดกับคุณแม่
activity
น้องออมตังค์ฝึกกระโดดกับคุณแม่
live on
08.00 น.
RERUN
โภชนาการอาหารเด็ก 6-24 เดือน
knowledge-pool
โภชนาการอาหารเด็ก 6-24 เดือน
live on
08.30 น.
RERUN
น้ำไผ่ธรรมชาติ
knowledge-pool
น้ำไผ่ธรรมชาติ
CC
live on
09.00 น.
RERUN
ออนเซ็นกับเซ็นโต ความคล้ายที่ฟินได้เหมือนกัน
knowledge-pool
ออนเซ็นกับเซ็นโต ความคล้ายที่ฟินได้เหมือนกัน
CC
live on
09.30 น.
10.00 น.
RERUN
10.30 น.
RERUN
11.00 น.
ช่วงบ่าย
13.00 น.
RERUN
13.30 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
14.00 น.
RERUN
knowledge-pool
CC
live on
14.30 น.
RERUN
วิถีคนหากั้ง จ.สตูล
knowledge-pool
วิถีคนหากั้ง จ.สตูล
CC
live on
15.00 น.
RERUN
คู้บอน
knowledge-pool
คู้บอน
live on
15.30 น.
RERUN
smart-classroom
live on
16.10 น.
RERUN
สัตว์ประหลาดร้อยตา (สับปะรด)
knowledge-pool
สัตว์ประหลาดร้อยตา (สับปะรด)
live on
16.20 น.
RERUN
16.40 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
17.00 น.
RERUN
17.30 น.
RERUN
น้องออมตังค์ฝึกกระโดดกับคุณแม่
activity
น้องออมตังค์ฝึกกระโดดกับคุณแม่
live on
18.00 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
19.30 น.
RERUN
20.30 น.
ติดตามเรา