ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
Learn small: วิชา สังคมศึกษา "ศาสนาคริสต์"
แชร์
ฟัง
ชอบ
Learn small: วิชา สังคมศึกษา "ศาสนาคริสต์"
30 พ.ย. 66 • 23.00 น. | 1,210 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

ศาสนา ถือเป็นคติความเชื่อและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน และในโลกของเรานี้ ศาสนาที่มีประชากรนับถือมากที่สุดในโลก คือ 'ศาสนาคริสต์' คาดว่ามีประชากรนับถือกว่า 2 พันล้านคนหรือหนึ่งในสามของปริมาณประชากรบนโลก ในวันนี้ ALTV จึงนำสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์มาฝากกัน  

ศาสนาคริสต์ (Christianity) 

ศาสนาคริสต์ (Christianity) ถือกำเนิดขึ้นก่อนพุทธศาสนา 543 ปี โดยมีรากฐานมาจาก ‘ศาสนาจูดาย’ ศาสนาเก่าแก่ของชาว ‘ฮิบรู’ หรือ ‘ชาวยิว’ ในปัจจุบันเป็นศาสนาที่มีประชากรนับถือมากที่สุดในโลก คาดว่ามีประชากรผู้นับถืออยู่ 2 พันล้านคนหรือคิดเป็นหนึ่งในสามของจำนวนประชากรทั้งหมดบนโลก ผู้ที่นับถือจะเรียกแทนตัวเองว่า "คริสเตียน”  

 

ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประเภท 'เอกเทวนิยม' หรือ นับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียว มีศาสดาประจำศาสนา คือ ‘พระเยซูคริสต์’ ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ ตามความเชื่อของคริสต์ศาสนิกชนพระเยซูถือเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ลงมาผู้ไถ่บาปแทนมนุษย์

 

นิกาย 

ศาสนาคริสต์สามารถแบ่งแยกได้ 2 นิกายสำคัญ ได้แก่ นิกายโรมันคาทอลิก (Catholic Church) และ นิกายโปแตสแตนด์ (Protestant)

 • นิกายโรมันคาทอลิก มีสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประมุข ศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่นครรัฐวาติกัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี มีนักบวชเป็นตัวแทนของพระเยซูและอัครทูต เคารพนับถือพระแม่มารีย์และนักบุญอื่น ๆ 
 • นิกายโปแตสแตนด์ เป็นนิกายที่แยกตัวมาจากนิกายโรมันคาทอลิก เกิดขึ้นจากการปฏิรูปศาสนา โดย มาร์ติน ลูเธอร์ ในนิกายนี้ให้ความสำคัญกับคพสอนของพระเจ้ามากกว่าพิธีกรรม ไม่มีการนับถือพระสันตปาปา ไม่มีนักบวช และไม่นับถือพระแม่มารีย์หรือนักบุญอื่น ๆ มีเพียง ‘ไม้กางเขน’ เป็นรูปเคารพเท่านั้น

 

หลักธรรมคำสอน 

ใจความสำคัญของหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ว่าด้วยแนวทางการดำเนินชีวิตให้ไปสู่หนทางที่ถูกต้อง โดยหลักธรรมสำคัญของศาสนาคริสต์ มีดังนี้ 

พระบัญญัติ 10 ประการ 

 • ข้อที่ 1 นมัสการ​​พระเจ้าเพียง​ผู้​เดียว
 • ข้อที่ 2 อย่าไหว้หรือทำรูปเคารพ  
 • ข้อที่ 3 อย่าเอ่ยนามพระเจ้าในเรื่องไม่สมควร 
 • ข้อที่ 4 จงถือวันสะบาโต 
 • ข้อที่ 5 นับถือบิดามารดา 
 • ข้อที่ 6 อย่าฆ่าคน 
 • ข้อที่ 7 อย่าเล่นชู้ 
 • ข้อที่ 8 อย่าลักขโมย 
 • ข้อที่ 9 อย่าเป็นพยานเท็จให้ผู้อื่น 
 • ข้อที่ 10 อย่าโลภ 

หลักตรีเอกานุภาพ

 • พระบิดา คือ พระยาห์เวห์
 • พระบุตร คือ พระเยซูคริสต์ 
 • พระจิต คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ 

 

พิธีกรรมสำคัญ 

พิธีรับศีล 7 ประการ

 • พิธีศีลล้างบาป หรือ ศีลจุ่ม
 • พิธีศีลกำลัง
 • พิธีศีลอภัยบาป  
 • พิธีศีลมหาสนิท   
 • พิธีศีลเจิมคนไข้  
 • พิธีศีลอนุกรม หรือ ศีลบวช 
 • พิธีศีลสมรส

 

เมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาคริสต์กันไปบ้างแล้ว รับชมเรื่องราวสนุก ๆ เกี่ยวกับ ตำนานเรื่องเล่าและต้นกำเนิดศาสนาคริสต์ได้ต่อที่ รายการ สังคมสนุกคิด ตอน ศาสนาคริสต์ ทางเว็บไซต์ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

แท็กที่เกี่ยวข้อง
#ศาสนาคริสต์, 
#ศาสนา, 
#พระเยซู, 
#สังคมศึกษา, 
#สังคมสนุกคิด, 
#สาระ, 
#ประวัติศาสตร์ 
ผู้เขียนบทความ
avatar
THANATCHA SUVIBUY
นับถือแมวเป็นศาสนา มีไอดอลเกาหลีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ALTV CI
LearnMore
LearnMore
ALTV All Around
ผู้เขียนบทความ
avatar
THANATCHA SUVIBUY
นับถือแมวเป็นศาสนา มีไอดอลเกาหลีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#ศาสนาคริสต์, 
#ศาสนา, 
#พระเยซู, 
#สังคมศึกษา, 
#สังคมสนุกคิด, 
#สาระ, 
#ประวัติศาสตร์ 
แชร์
ฟัง
ชอบ
ติดตามเรา