ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
Learn Small: วิชาภาษาไทย "คำยืมภาษาเขมร"
แชร์
ชอบ
Learn Small: วิชาภาษาไทย "คำยืมภาษาเขมร"
26 ก.ย. 65 • 14.00 น. | 770 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

รู้หรือไม่? ภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ กว่าครึ่งเป็นคำยืมที่เรารับมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ 'ภาษาเขมร' ที่เราพบเห็นได้มาก ในงานวรรณคดี บทร้อยแก้วร้อยกรอง หรือแม้แต่ในคำราชาศัพท์ที่คำเขมรอยู่มากกว่า 90% ในวันนี้ ALTV จึงนำสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับคำยืมในภาษาเขมรมาฝากกัน

คำยืมคืออะไร?

คำยืม คือการนำลักษณะหรือคำในภาษาอื่นมาใช้ในภาษาของตนเอง เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างประเทศที่มีมาตั้งแต่อดีต การค้าขาย การฑูต การเผยแพร่ศาสนา ความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ หรือการอพยพย้ายถิ่น ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ศิลปะ ขนบประเพณี และที่สำคัญคือ "ภาษา" ที่ไทยเรารับมาเป็นจำนวนมาก

 

กว่าครึ่งของภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เป็นคำที่หยิบยืมมาจากภาษาต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ และปะปนอยู่ในชีวิตประจำวันคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ บางคำถูกดัดแปลงให้ต่างไปจากรูปคำเดิมเพื่อให้เข้ากับวิธีอักขรไทย จนทำให้รู้สึกคุ้นเคยเหมือนเป็นภาษาไทยไปแล้ว

 

คำยืมภาษาเขมร

ภาษาเขมร คือภาษาประจำชาติของประเทศกัมพูชา ประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมานาน เราสามารถพบเห็นคำเขมรในภาษาไทยได้จากงานวรรณคดีของไทย บทร้อยแก้วร้อยกรอง คำราชาศัพท์ หรือแม้แต่ในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ด้วยเหตุนี้เอง การเข้าใจคำเขมรจึงช่วยให้คนที่สนใจในงานวรรณคดี สามารถเข้าใจความหมายและได้รับอรรถรสในการอ่านวรรณคดีมากขึ้นนั่นเอง

 

หลักสังเกต 'คำยืมภาษเขมร'

⭐สะกดด้วยพยัญชนะ 'จ ญ ร ล ส'

ยกตัวอย่าง

 • จ = เผด็จ เสด็จ สรรเสริญ
 • ญ = ผจญ เจริญ เผชิญ
 • ร = ระเมียร (ดู, น่าดู)
 • ล = กำนัล ตำบล
 • ส = จรัส ตรัส

⭐มักเป็นคำโดด

ภาษาเขมรมักเป็นคำโดด (คำพยางค์เดียวที่มีความหมายในตัวเอง) และส่วนมากเป็นศัพท์ที่ต้องแปลความหมาย

ยกตัวอย่าง

 • อวย แปลว่า ให้
 • แข หมายถึง ดวงจันทร์
 • แสะ หมายถึง ม้า (สัตว์) 

⭐มักเป็นคำแผลง

ภาษาเขมรมักเป็นคำที่มีการเปลี่ยนรูปหรือเสียงอักษรให้แตกต่างไปจากเดิม แต่ยังคงความหมายเดิมอยู่ เรียกว่า 'คำแผลง'

 • ข แผลงเป็น กระ เช่น ขดาน = กระดาน, ขบวน = กระบวน ฯลฯ
 • ผ แผลงเป็น ประ เช่น ผสาน = ประสาน, ผจญ = ประจญ ฯลฯ
 • ประ แผลงเป็น บรร เช่น ประทม = บรรทม, ประจุ = บรรจุ ฯลฯ

⭐ขึ้นต้นด้วย บัง บัน บำ บรร

 • บัง = บังคม บังเกิด
 • บัน = บันเทิง บันดาล
 • บำ = บำเรอ บำรุง บำบัด
 • บรร = บรรจุ บรรทัด

ข้อสังเกต บางคำที่สะกดด้วย รร (ร หัน) เป็นคำยืมภาษาสันสกฤตไม่ใช่คำเขมร เช่น บรรพต บรรยาย บัญชี บรรษัท บรรพชิต บรรพชน บรรหาร

⭐มักเป็นคำราชาศัพท์

คำในราชาศัพท์กว่าส่วนมากจัดอยู่ในคำยืมภาษาเขมร

 • เสวย หมายถึง รับประทาน
 • เสด็จ หมายถึง ไป
 • ตรัส หมายถึง พูด

⭐นิยมใช้อักษรนำ

ยกตัวอย่าง 

 • เขนย เสด็จ พนม ขนน ฉบัง เฉลียง ถนน จมูก ฉลอง สดํา โฉนด

⭐ขึ้นต้นด้วย สระ -ำ (กํา จํา ชํา ดํา ตํา ทํา) 

 • กำ = กำจัด กำเนิด
 • จำ = จำแนก จำหน่าย
 • ชำ = ชำเรา ชำแหละ
 • ดำ = ดำเนิน ดำริ
 • ตำ = ตำรวจ ตำนาน
 • ทำ = ทำนาย ทำนุ

ข้อสังเกต คำเขมรที่ขึ้นต้นด้วยสระอำต้องแผลงได้ เช่น ตำรวจ แผลงเป็น ตรวจ, จำแนก แผลงเป็น แจก, ดำเนิน แผลงเป็น เดิน เป็นต้น

 

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทเรียนเรื่อง'คำยืมในภาษไทย' ที่เรานำมาฝากเท่านั้น เพราะนอกจากคำเขมรแล้ว ยังมีคำยืมในภาษาต่างประเทศอีกมากมายรอให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้ ได้ที่รายการ ห้องเรียนเรียนติวเข้ม ทางเว็บไซต์ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก <คลิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


แท็กที่เกี่ยวข้อง
#ข้อสอบภาษาไทย, 
#คำยืม, 
#คำเขมร, 
#หลักสังเกตคำเขมร, 
#ติวสอบ, 
#ข้อสอบ, 
#TCAS66, 
#เรียนออนไลน์, 
#เกร็งข้อสอบ, 
#ภาษาไทย, 
#หลักไวยากรณ์ 
ALTV CI
บทความที่เกี่ยวข้อง
Learn small วิชาประวัติศาสตร์: บุคคลสำคัญของโลก "เนลสัน แมนเดลา"
18 ก.ค. 65 • 11.40 น.
Learn small วิชาประวัติศาสตร์: บุคคลสำคัญของโลก "เนลสัน แมนเดลา"
Learn small : วิชาสังคมศึกษา "การเกิดภูเขาไฟปะทุ"
08 ส.ค. 65 • 18.00 น.
Learn small : วิชาสังคมศึกษา "การเกิดภูเขาไฟปะทุ"
Learn small : วิชาภาษาไทย "ประโยคในภาษาไทย"
18 ส.ค. 65 • 13.00 น.
Learn small : วิชาภาษาไทย "ประโยคในภาษาไทย"
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ “คนพิการ”
03 ธ.ค. 65 • 05.16 น.
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ “คนพิการ”
LearnMore
LearnMore
ALTV All Around
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#ข้อสอบภาษาไทย, 
#คำยืม, 
#คำเขมร, 
#หลักสังเกตคำเขมร, 
#ติวสอบ, 
#ข้อสอบ, 
#TCAS66, 
#เรียนออนไลน์, 
#เกร็งข้อสอบ, 
#ภาษาไทย, 
#หลักไวยากรณ์ 
แชร์
ชอบ
ติดตามเรา