live
18.00 น.
Live
กว่าจะโต
ครอบครัวกังวารจิตต์
พบกับเรื่องราวของครอบครัวกังวารจิตต์ ที่มีผลผลิตเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกอย่าง "คุณแชมป์ สมชนะ" แม้ชีวิตวัยเด็กจะเกเรไปบ้าง แต่เขากลับเข้าสู่เส้นทางเดินสู่ "แชมป์" ระดับโลก โดยมีครอบครัวคอยสนับสนุนได้อย่างไร
ช่วงเช้า
06.00 น.
Dana กับไดโนเสาร์จะไปผจญภัยสำรวจมนุษย์ถ้ำอยู่ร่วมกับช้างแมมมอธอย่างไร
knowledge-pool
Dana กับไดโนเสาร์จะไปผจญภัยสำรวจมนุษย์ถ้ำอยู่ร่วมกับช้างแมมมอธอย่างไร
LicenseCCST
live on
06.30 น.
เอาชนะความท้าทายทั้งใหญ่และเล็ก ไปกับจูเลียส จูเนียร์และเพื่อน ๆ
knowledge-pool
เอาชนะความท้าทายทั้งใหญ่และเล็ก ไปกับจูเลียส จูเนียร์และเพื่อน ๆ
LicenseST
live on
06.40 น.
ตีไซโลโฟน
knowledge-pool
ตีไซโลโฟน
live on
07.00 น.
ขนมไทยแสนอร่อย
knowledge-pool
ขนมไทยแสนอร่อย
live on
07.10 น.
เรือของโจรสลัด
knowledge-pool
เรือของโจรสลัด
live on
07.19 น.
knowledge-pool
live on
07.20 น.
หนอนจิ๋วกู้โลก
knowledge-pool
หนอนจิ๋วกู้โลก
live on
07.40 น.
Here you are
activity
Here you are
live on
08.00 น.
RERUN
08.30 น.
RERUN
knowledge-pool
CC
live on
09.30 น.
ลาแล้วโลกร้อน สวัสดีโลกเดือด
knowledge-pool
ลาแล้วโลกร้อน สวัสดีโลกเดือด
live on
10.00 น.
RERUN
โสตศิลป์ เสียงดนตรีที่งดงาม
tutor-hub
โสตศิลป์ เสียงดนตรีที่งดงาม
live on
10.30 น.
RERUN
11.00 น.
RERUN
ไร่ส้มศึกษา..โรงเรียนนานา(สัญ)ชาติบนดอย
knowledge-pool
ไร่ส้มศึกษา..โรงเรียนนานา(สัญ)ชาติบนดอย
live on
ช่วงบ่าย
12.30 น.
นักชุบชีวิตอาคารเก่า [Old Building Reviver]
smart-classroom
นักชุบชีวิตอาคารเก่า [Old Building Reviver]
CCAD
live on
13.00 น.
13.30 น.
ภูเบศวร์ ตันติต้องตา : กลับมาใส่หัวใจในบ้านดิน
knowledge-pool
ภูเบศวร์ ตันติต้องตา : กลับมาใส่หัวใจในบ้านดิน
CC
live on
14.00 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
14.30 น.
RERUN
15.30 น.
RERUN
โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว จ.กาฬสินธุ์
tutor-hub
โรงเรียนหนองแวงบ่อแก้ว จ.กาฬสินธุ์
live on
16.00 น.
การดูแลช่องปากและสุขภาพฟันของลูก ช่วงวัยก่อนฟันขึ้น – ฟันซี่แรก
knowledge-pool
การดูแลช่องปากและสุขภาพฟันของลูก ช่วงวัยก่อนฟันขึ้น – ฟันซี่แรก
live on
16.40 น.
เจ็บไข้ได้ป่วย
knowledge-pool
เจ็บไข้ได้ป่วย
live on
16.55 น.
smart-classroom
CC
live on
17.00 น.
knowledge-pool
LicenseST
live on
17.30 น.
RERUN
19.00 น.
ย้ายกลุ่มอย่างไร ไม่ให้รู้สึกผิด
smart-classroom
ย้ายกลุ่มอย่างไร ไม่ให้รู้สึกผิด
live on
19.25 น.
RERUN
Young Designer
knowledge-pool
Young Designer
live on
20.30 น.
ติดตามเรา