HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 |
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
เวลาเพลินข่าว (31 ก.ค. 63)
image 31 ก.ค. 63 เวลา 20.00 น.
  • การรับวัคซีนพื้นฐานในเด็กช่วงโควิด-19

ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราพบปัญหาเด็กไทยไม่ได้รับวัคซีนพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง รศ.นพ.ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล หัวหน้างานกุมารเวชกรรม รพ.จุฬาภรณ์  ก็ได้ออกมาเตือนผู้ปกครองว่า  อย่าลืมพาบุตรหลานที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง12 ปี ไปรับวัคซีคพื้นฐานสำหรับเด็ก

  • ลำตัดต้านโควิด-19 เยาวชนกลุ่มรากไทย 

“กลุ่มรากไทย” จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี น้อง ๆ ได้ใช้การแสดง“ลำตัด”เป็นสื่อรณรงค์ต้านโควิด-19ในจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับการดูแลจากครูแสนรัก ผู้ฝึกสอนการแสดงให้เยาวชนกลุ่มรากไทย จากสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

  • ท่องเที่ยวยั่งยืน  

มาตรการควบคุมโรค ก่อนหน้านี้มีส่วนทำให้สถานที่ท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ ต้องหยุดลงชั่วคราว ผลพลอยได้คือ ธรรมชาติก็ได้ฟื้นตัว อย่างสัตว์ทะเลหายากหลายชนิดผู้เชี่ยวชาญด้าน “ทรัพยากรทางทะเล” เชื่อว่านี่เป็นจังหวะที่ดีที่สุด ที่ทุกภาคส่วนต้องสร้างกลไกจัดการใหม่ร่วมกัน ให้เกิดสมดุลระหว่างการท่องเที่ยว กับการอนุรักษ์

  • รู้หรือไม่  : สะพานติณสูลานนท์ สะพานที่ยาวที่สุดในจังหวัดสงขลา

สะพานติณสูลานนท์  เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในจังหวัดสงขลา  คือมีความยาว  2,640  เมตร อยู่ในอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอสิงหนคร โดยก่อสร้างขึ้นในสมัยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  เพื่อรองรับการคมนาคมทางรถยนต์  โดยไม่ต้องรอข้ามแพขนานยนต์

  • นิทรรศกาลดอกไม้แรก(ยิ้ม)แย้ม ตลาดเก่าหัวตะเข้

ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้  มีอายุยาวนานกว่าร้อยปี  เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นชุมชนเก่าแก่ ริมฝั่งคลองประเวศบุรีรมย์ ชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้  ได้จัดนิทรรศการที่มีชื่อว่า “ดอกไม้แรก(ยิ้ม)แย้ม” ขึ้น ในนิทรรศการมีการนำดอกไม้มาตกแต่งตามจุดต่าง ๆ ในชุมชนตลาด  เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและเสน่ห์ชุมชนออกมา

  • HAPPY TIME : ขบวนรถแห่งความคิดถึงของครูกับนักเรียนในอเมริกา

คุณเอกราช ทรัพย์ประเสริฐ ได้เล่าเรื่องราวการเยี่ยมบ้านของคุณครูที่ไม่ได้เจอกับนักเรียนเป็นเวลานาน จึงเกิดเป็นขบวนรถของคุณครูที่มาเยี่ยมนักเรียน และนักเรียนก็ออกมาเขียนป้ายบอกคิดถึงคุณครูของประจำชั้นของตนเอง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • Words around เรียนรู้ศัพท์คำว่า : Cloudy

Cloudy แปลว่า มีเมฆมาก มาดูประโยคตัวอย่างการใช้คำว่า cloudy กัน We had a cloudy day during the camp. ท้องฟ้ามีเมฆเยอะในระหว่างวันที่เราจัดค่าย และคำอื่นที่เราสามารถพูดได้เกี่ยวกับท้องฟ้า เช่น ท้องฟ้ามืดครึ้ม ภาษาอังกฤษ คือ Gloomy หรือ Overcast เช่น It’s gloomy again. I think it’s going to rain soon. ท้องฟ้ามืดครึ้มอีกแล้ว คิดว่าฝนน่าจะตกเร็วๆนี้


ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 63 เวลา 20.00 - 20.30 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE