HAVE A NEWSDAY - เวลาเพลินข่าว (19 ต.ค. 63)

  • “ชุมชนบ้านเตย”บริหารจัดการตนเองเพื่อยืนหยัดอย่างยั่งยืน

เมื่อก่อนคนบ้านเตยมีอาชีพทำนา มีการใช้สารเคมีจนเป็นหนี้หลายล้าน เราก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไง เริ่มแรกก็เลิกใช้สารเคมีในนาก่อน หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราผลิตเอง ช่วยลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้หมู่บ้าน ตอนนั้นหนี้ก็เริ่มน้อยลง เราก็เลยเริ่มสร้างศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อดึงคนเข้าหมู่บ้าน ชาวบ้านจะได้มีรายได้ พอมีโรงปุ๋ยของตัวเอง ก็เริ่มมีการเลี้ยงไส้เดือน เอามูลไปปลูกผักกินเอง ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เหลือก็ขาย

  • บังฮาซัน นอกกรุงออนไลน์

จากวันแรกที่มีเพียงคนเดียวที่ดู สู่วันที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชมชุนอย่างมากมาย การขายอาหารทะเลแปรรูปผ่านการไลฟ์สดของบังฮาซัน อนุรักษ์ สรรฤทัย พ่อค้าที่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการขายอาหารทะเลตากแห้งเป็นคนแรก ๆ ของประเทศ บังฮาซันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการขายบนพื้นฐานของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของชาวประมง เช่นการเล่าถึงที่มาของกุ้งแห้ง หมึกแห้ง ว่ากุ้งจับมาได้อย่างไร แปรรูปด้วยวิธีไหน ล้างทำความสะอาดอย่างไร ซึ่งการเล่าเรื่องราวเฉพาะตัวที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ในชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถสร้างมูลค่าให้อาหารแปรรูป และเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจนี้ขยายตัว สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับชุมชนได้อีกด้วย

  • ร้านโชห่วยยุคใหม่ที่เติบโตพร้อมกับชุมชน จ.อุดรธานี

ความน่าสนใจคือ ของในร้านมีให้เลือกมากมาย ภาพลักษณ์ของร้านที่มีดีไซด์ดูน่าเข้า แม้ว่าของในร้านก็เหมือนร้านโชห่วยที่มีของหลากหลาย โดยพยายามทำให้ร้านเป็นsupermarket เพราะ supermarket นั้นก็มีจุดเริ่มต้นมาจากร้านโชห่วยด้วยความที่คุณพีโตมากลับสังคมที่คนรอบข้างมีหลากหลายอายุทำให้เขารู้ว่าคนรอบข้างต้องการอะไร เลยทำให้ร้านโชว์ห่วยของเขามีสินค้าที่หลากหลายและตอบโจทย์คนในชุมชนในพื้นที่กลุ่มลูกค้าก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย(มีความรู้สึกลูกค้า รู้สึกว่าเมื่อมาซื้อนั้นได้ความหลากหลาย และได้อุดหนุนบ้านเดียวกัน ชอบไอเดียของร้าน ที่ทำให้รายได้มันได้กระจายในชุมชน อย่างยาณีที่ปลูกผักกินเองซึ่งมีผักที่งอกเกินความจำเป็นจึงทำให้ทางร้านรับซื้อเพื่อกระจายรายได้ เป็นการช่วยเหลือแบบเกื้อกูลพึ่งพา เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆอีกด้วย คุณพียังสอนภาษาอังกฤษของในร้านให้เด็กๆที่ร้านอีกด้วย ทำให้เด็กได้ซึมซับกับร้านโชห่วยอีกด้วย ร้านโชห่วยของคุณพีเปรียบเหมือนร้านของคนในชุมชน

  • วิ่งเทรลกีฬาเพื่อสุขภาพและคนรักธรรมชาติ

ช่วงนี้ เอาใจคนชอบออกกำลังกาย พาไปรู้จักการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่ง กับการวิ่งเทรล ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพที่อยากสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ไปติดตามจาก คุณไพฑูรย์ รติวิริยะพงศ์

  • ชวนเที่ยวภูเก็ต สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน

ทุกวันในช่วงเวลาที่น้ำลง ชาวประมงหรือชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงจะพากันเดินลัดเลาะไปในพื้นที่ป่าชายเลน  เพื่อไปเก็บหอยนานาชนิดที่ฝั่งตัวอยู่ใต้หาดทราย  มีทั้งคนที่เก็บไปกินและหาเพื่อนำไปส่งขาย พื้นที่บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์  มีหอยหลากหลายชนิด  ทั้งหอยปากหนาหรือหอยตลับ , หอยรากหรือหอยปากเป็ด ,หอยหวาน , หอยหลอดและหอยแครง  ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19  พบว่ามีคนมาหาหอยบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้น

  • 2BEFIT EP.7  ท่า BENT OVER LOW

แนะนำท่าออกกำลังกาย ที่เน้นกระชับกล้ามเนื้อส่วนหลัง โดยน้องชะเอม นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Words around เรียนรู้ศัพท์คำว่า  :  Grab

Grab แปลว่า หยิบ คว้า โฉบ ฉวย จับ ยกตัวอย่างประโยคเช่น  Could you grab me a glass of water, please? วานช่วยหยิบน้ำให้สักแก้วได้ไหม Could you เป็นประโยคการขออย่างสุภาพ คุณช่วย grab หยิบ me ให้ฉัน a glass of water น้ำหนึ่งแก้ว เพิ่มคำว่า please เข้าไปด้วยจะได้มีความสุภาพขึ้น

ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันจันทร์ที่ 19 ต.ค. 63เวลา 20.00 - 20.30 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

AL NEWS
image
เวลา 20:00 น. 19 ต.ค. 63
Share

รายการที่เกี่ยวข้อง