ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
5 พิพิธภัณฑ์น่าเรียนรู้ อยู่บ้านก็เหมือนได้เที่ยวกับ Thai PBS 360 VR
แชร์
ชอบ
5 พิพิธภัณฑ์น่าเรียนรู้ อยู่บ้านก็เหมือนได้เที่ยวกับ Thai PBS 360 VR
19 ก.ย. 64 • 16.22 น. | 369 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

19 กันยายน ของทุกปี "วันพิพิธภัณฑ์ไทย" เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานหลวงขึ้นที่หอคองคอเดีย หรือศาลาสหทัยสมาคม โดยเรียกพิพิธภัณฑสถานในครั้งนั้นว่า "มิวเซียม" ได้มีการจัดตั้งภายในพระบรมมหาราชวังชั้นนอก เพื่อจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรก โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2417 ดังนั้น จึงถือว่าวันนี้เป็นวันกำเนิดพิพิธภัณฑสถาน สำหรับประชาชนในประเทศไทยเป็นครั้งแรก และด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายคนต้องหยุดอยู่บ้าน เว้นระยะห่างเพื่อลดการแพ่เชื้อโควิด-19 แต่โลกแห่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ALTV และ Thai PBS ขอแนะนำ 5 พิพิธภัณฑ์น่าเรียนรู้ อยู่บ้านก็เหมือนได้เที่ยว รับชมกันอย่างเพลิดเพลินแบบ 360 องศา กับ Thai PBS 360 VR

 

 

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ชมนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย ตลอดจนกิจกรรมที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ณ เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นอาคารรูปลูกเต๋าทันสมัยมีทั้งหมด 6 ชั้น 

 

  • ชั้นที่ 1 ส่วนต้อนรับและแนะนำการเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
  • ชั้นที่ 2 ประวัติและความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตื่นตาตื่นใจกับสื่อผสมภายในอุโมงค์ลูกโลกที่บอกเล่าเรื่องราวพลังของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติทั้งเชิงสร้างสรรค์และทำลายล้าง
  • ชั้นที่ 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลังงาน สนุกกับการทดลองและเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมีและคณิตศาสตร์ ผ่านชิ้นงานหลากหลาย
  • ชั้นที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  • ชั้นที่ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน วิทยาการหุ่นยนต์ สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
  • ชั้นที่ 6 เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย เสนอวิถีชีวิตของคนไทยที่พัฒนาและสืบทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

 

 

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

"พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน" ที่จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นำเสนอเรื่องราวทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยวังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย โดยใช้เทคนิคนำเสนออย่างทันสมัย และ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี" แต่เดิมเป็นอู่เรือเก่า ได้รับการปรับปรุงขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2517 จัดแสดงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ พร้อมทั้งเรือที่มีโขนเรือ 4 ลำ ประกอบด้วย เรือเอกชัยเหินหาว เรือครุฑเหินเห็จ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรืออสุรวายุภักษ์ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญของกระบวนเรือพระราชพิธี ความสำคัญและอื่นๆ

 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2325 ในคราวเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ "มิวเซียมหลวง" ณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดง สมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวังสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็น "พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร" และประกาศตั้งเป็น "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร" เมื่อปี พ.ศ.2477

 

 

พิพิธบางลำพูและมัสยิดจักรพงษ์

เปิดกรุสมบัติของแผ่นดิน ตามหาขุมทรัพย์ล้ำค่าถิ่นย่านเก่า ณ ที่แห่งนี้ "พิพิธบางลำพู" ตั้งอยู่บนถนนพระอาทิตย์ ริมคลองบางลำพู ใกล้กับป้อมพระสุเมรุ มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอาคารจากกรมศิลปากรเมื่อปี 43 เปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และสัมผัสวิถีชุมชน "มัสยิดจักรพงษ์" มัสยิดแห่งแรกในเขตพระบรมมหาราชวัง บริเวณรอบเขตพระนคร ในอดีตรู้จักกันทั่วไปว่า "สุเหร่าวัดตองปุ" เริ่มก่อตั้งมาประมาณรัชกาลที่ 2 โดยในสมัยก่อนพื้นที่บริเวณมัสยิดจักรพงษ์อยู่เขตตัวเมืองพระนคร ตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เชลยศึกคนใดที่มีความสามารถทางด้านการทำทองจะถูกส่งตัวมาทำงานในเขตพระนคร ดังนั้นคนในชุมชนมัสยิดจักรพงษ์จึงมีความสามารถในเรื่องการทำทองสืบต่อกันมาทุกครัวเรือน

 

 

พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

เดินชมพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองหลวง ภายในบริเวณวังสวนผักกาด ประกอบด้วยเรือนไทยโบราณ 8 หลัง บางเรือนเป็นที่พำนักของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร (เทวกุล) โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับในช่วงสุดสัปดาห์ ในเรือนไทยแต่ละหลังจะจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ รวมถึงพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง, พิพิธภัณฑ์โขน และ ห้องศิลปนิทรรศมารศีซึ่งจัดแสดงอยู่ในศิลปาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ทบทวนความรู้ทุกรายวิชา เรียนรู้เรื่องราวรอบตัวได้ทุกวันกับ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก และสามารถรับชมคลิปอื่น ๆ Thai PBS 360 VR ได้ทาง www.thaipbs.or.th/360VR

แท็กที่เกี่ยวข้อง
#วันพิพิธภัณฑ์ไทย, 
#พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 
#อพวช., 
#เที่ยวพิพิธภัณฑ์, 
#เที่ยวมิวเซียม, 
#มิวเซียม, 
#ThaiPBS360VR, 
#เรือพระราชพิธี, 
#พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน, 
#พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 
#มัสยิดจักรพงษ์, 
#พิพิธบางลำพู, 
#สุเหร่าวัดตองปุ, 
#วันสำคัญ, 
#วันนี้ในอดีต, 
#พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด, 
#วังสวนผักกาด, 
#คลิป360องศา, 
#360VR 
ALTV CI
วันสำคัญ วันนี้ในอดีต
วันสำคัญ วันนี้ในอดีต
ALTV All Around
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#วันพิพิธภัณฑ์ไทย, 
#พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 
#อพวช., 
#เที่ยวพิพิธภัณฑ์, 
#เที่ยวมิวเซียม, 
#มิวเซียม, 
#ThaiPBS360VR, 
#เรือพระราชพิธี, 
#พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน, 
#พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 
#มัสยิดจักรพงษ์, 
#พิพิธบางลำพู, 
#สุเหร่าวัดตองปุ, 
#วันสำคัญ, 
#วันนี้ในอดีต, 
#พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด, 
#วังสวนผักกาด, 
#คลิป360องศา, 
#360VR 
แชร์
ชอบ
ติดตามเรา