live
19.30 น.
Live
YOU EASYPASS เตรียมสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1
คำพ้อง
น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมสอบเข้า ม. 1 มาทางนี้เลยจ้า เพราะคุณครูพี่เกศขนเอาเนื้อหาสุดปังมาเตรียมทบทวนแบบเข้ม ๆ ให้น้อง ๆ ทั้งเรื่องคำพ้องเสียง วิเคราะห์คำพ้องรูป และการสังเกตคำพ้อง ความหมาย รวมถึงนำเทคนิคจดจำที่นำไปใช้ในห้องสอบมาฝากน้อง ๆ เพียบ ที่สำคัญยังเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่น้อง ๆ สังเกตุได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเรียนวิชาภาษาไทยแสนสนุกไปด้วยกันเลยจ้า
ช่วงเช้า
06.00 น.
RERUN
06.10 น.
RERUN
06.35 น.
06.45 น.
knowledge-pool
LicenseST
live on
07.00 น.
RERUN
07.25 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
07.30 น.
08.00 น.
09.30 น.
RERUN
10.00 น.
RERUN
11.00 น.
RERUN
11.30 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
11.55 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
ช่วงบ่าย
12.00 น.
RERUN
12.10 น.
12.40 น.
RERUN
12.50 น.
RERUN
13.10 น.
RERUN
tutor-hub
live on
13.20 น.
RERUN
13.40 น.
RERUN
 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ : Reading Skill II
tutor-hub
 TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ : Reading Skill II
live on
14.35 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
15.30 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
16.00 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
17.00 น.
RERUN
17.30 น.
RERUN
18.00 น.
RERUN
18.10 น.
RERUN
18.30 น.
RERUN
18.40 น.
ครอบครัวโชติจิรวุฒิ
tutor-hub
ครอบครัวโชติจิรวุฒิ
live on
19.00 น.
knowledge-pool
live on
19.05 น.
RERUN
สลับมุมมอง เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
smart-classroom
สลับมุมมอง เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
live on
19.30 น.
RERUN
ลำดับ และอนุกรมเรขาคณิต
tutor-hub
ลำดับ และอนุกรมเรขาคณิต
live on
20.30 น.
20.50 น.
RERUN
21.00 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
21.55 น.
knowledge-pool
CCAD
live on
ติดตามเรา