live
19.30 น.
Live
YOU EASYPASS เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เรื่องภูมิอากาศของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาค เป็นเรื่องที่น้อง ๆ ควรจดจำให้แม่นเพราะข้อสอบออกบ่อยมาก ว่าแต่ละภาค ภูมิอากาศเป็นแบบไหน และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเกิดจากอะไร รวมไปถึงปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ช่วงเช้า
06.30 น.
ช่วยเต่าจากความหนาว
knowledge-pool
ช่วยเต่าจากความหนาว
live on
06.35 น.
 เข้าใจน้ำ
knowledge-pool
เข้าใจน้ำ
live on
07.05 น.
การ์ตูนสารพัดวัสดุ
knowledge-pool
การ์ตูนสารพัดวัสดุ
live on
07.15 น.
สวัสดีเธอจ๋า
knowledge-pool
สวัสดีเธอจ๋า
live on
07.20 น.
ร่อนแร่ดีบุก
knowledge-pool
ร่อนแร่ดีบุก
live on
07.40 น.
09.30 น.
RERUN
10.00 น.
RERUN
11.00 น.
RERUN
ช่วงบ่าย
12.00 น.
13.00 น.
13.30 น.
knowledge-pool
CCAD
live on
14.00 น.
RERUN
activity
live on
14.30 น.
RERUN
A-Level ภาษาไทย : การวิเคราะห์จุดประสงค์
tutor-hub
A-Level ภาษาไทย : การวิเคราะห์จุดประสงค์
live on
15.30 น.
RERUN
16.00 น.
RERUN
16.30 น.
RERUN
17.00 น.
RERUN
18.30 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
18.35 น.
19.00 น.
อัคนีใส สร้างปัญญา
knowledge-pool
อัคนีใส สร้างปัญญา
live on
19.30 น.
RERUN
ปริมาณสัมพันธ์
tutor-hub
ปริมาณสัมพันธ์
live on
20.30 น.
20.50 น.
RERUN
21.55 น.
knowledge-pool
CCAD
live on
ติดตามเรา