live
19.30 น.
Live
YOU EASYPASS เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เรื่องภูมิอากาศของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาค เป็นเรื่องที่น้อง ๆ ควรจดจำให้แม่นเพราะข้อสอบออกบ่อยมาก ว่าแต่ละภาค ภูมิอากาศเป็นแบบไหน และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเกิดจากอะไร รวมไปถึงปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ช่วงบ่าย
12.00 น.
13.00 น.
13.30 น.
knowledge-pool
CCAD
live on
14.00 น.
RERUN
smart-classroom
live on
14.30 น.
RERUN
A-Level สังคมศาสตร์ : เศรษฐศาสตร์
tutor-hub
A-Level สังคมศาสตร์ : เศรษฐศาสตร์
live on
15.30 น.
RERUN
smart-classroom
live on
16.00 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
16.30 น.
RERUN
17.00 น.
RERUN
18.30 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
18.35 น.
19.00 น.
19.30 น.
RERUN
20.30 น.
20.50 น.
RERUN
21.00 น.
RERUN
smart-classroom
live on
21.30 น.
RERUN
21.55 น.
knowledge-pool
CCAD
live on
ติดตามเรา