live
19.30 น.
Live
YOU EASYPASS เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เรื่องภูมิอากาศของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาค เป็นเรื่องที่น้อง ๆ ควรจดจำให้แม่นเพราะข้อสอบออกบ่อยมาก ว่าแต่ละภาค ภูมิอากาศเป็นแบบไหน และปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเกิดจากอะไร รวมไปถึงปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ช่วงเช้า
06.00 น.
RERUN
06.10 น.
RERUN
tutor-hub
live on
06.25 น.
RERUN
06.45 น.
knowledge-pool
LicenseST
live on
07.00 น.
RERUN
07.25 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
07.30 น.
09.00 น.
RERUN
10.00 น.
RERUN
11.00 น.
RERUN
11.30 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
11.55 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
ช่วงบ่าย
12.00 น.
RERUN
12.10 น.
RERUN
12.40 น.
RERUN
12.50 น.
RERUN
13.10 น.
RERUN
tutor-hub
live on
13.20 น.
RERUN
tutor-hub
live on
13.40 น.
RERUN
A-Level ชีววิทยา : การหายใจระดับเซลล์
tutor-hub
A-Level ชีววิทยา : การหายใจระดับเซลล์
live on
14.35 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
15.30 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
16.00 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
17.00 น.
17.30 น.
RERUN
18.00 น.
knowledge-pool
License
live on
18.30 น.
RERUN
tutor-hub
live on
18.40 น.
19.00 น.
knowledge-pool
live on
19.05 น.
RERUN
19.30 น.
RERUN
20.30 น.
20.50 น.
RERUN
21.00 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
21.55 น.
knowledge-pool
CCAD
live on
ติดตามเรา