HAVE A NEWSDAY | ข่าวสารการเรียนรู้
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ | 12:00-12:10 | 17:40-18:00 | 20:00-20:30
Share
ALTV favorite program Favorite
Follow
เวลาเพลินข่าว (23 พ.ย. 63)
image 23 พ.ย. 63 เวลา 20.00 น.
  • 1 ไร่พอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา

เพื่อศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการจัดแสดงไว้  เพื่อให้เราได้เรียนรู้เรื่องการจัดสรรพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยและชีวิตที่ยั่งยืน  ในพื้นที่ 1ไร่  เพียงแค่พื้นที่ 1 ไร่ สามารถเป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้กับครอบครัวได้ นอกจากนี้ถ้ามีผลผลิตเหลือ  ก็สามารถนำไปแจกจ่ายหรือจำหน่ายสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่ง

  • ปั่นเพื่อเปลี่ยน แก้ปัญหาฝุ่นควัน จ.เชียงใหม่  

ประชาชน ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา และชาวต่างชาติที่พำนักในเชียงใหม่ ร่วมการปั่นจักรยาน ในกิจกรรมปั่นเพื่อเปลี่ยน หรือ เทศกาล Chiang Mai Go Green Festival ที่ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชาวเมืองในการลดมลพิษทางอากาศ รณรงค์การใช้จักรยานในเขตเมือง และกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ลดการสร้างมลพิษทางอากาศ แก้ปัญหาฝุ่นควัน

  • ผ้าปักซาชิโกะ

การด้นผ้าเป็นลายปะหรือการด้นผ้าแบบตะลุย แม้จะดูเป็นเทคนิคง่าย ๆ ที่คนหัดเย็บผ้าก็ทำได้ แต่ถ้าต้องด้นตะลุยร้อยเรียงเป็นลวดลายต่าง ๆ ก็จำเป็นต้องใช้สมาธิและเวลาหลายชั่วโมงซึ่งนี้ก็เป็นเทคนิคการปักผ้าสไตล์ญี่ปุ่นซาซิโกะที่เน้นความเรียบง่ายแต่หัวใจสำคัญ คือลายด้งเล็ก ๆ  ที่จะช่วยยึดผ้าให้คงทนมากยิ่งขึ้น เพราะอดีตผ้าที่ใช้ในครัวเรือนญี่ปุ่นแบบดั่งเดิมไม่แข็งแรงนักลวดลายเรียบง่าย และมีที่มาที่น่าสนใจเป็นเสน่ห์ให้ คุณธีวรา พิทักษ์พัฒนกุล อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นศึกษาการปักผ้าแบบซาซิโกะกับแม่บ้าน จนตอนนี้สามารถที่จะปักผ้าได้หลายแบบทั้งลายดั้งเดิม และลายที่ประยุกต์ขึ้นเอง

  • จิ้งหรีดแปรรูป

บราวนี่ เส้นพาสต้า ถือเป็นอาหารบางส่วนที่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาและนำเอาจิ้งหรีดมาแปรรูปให้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าถึงคนหลายกลุ่มมากขึ้น ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการที่ จิ้งหรีดคือแมลงที่คนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานคุ้นชินกัน และถือเป็นแหล่งโปรตีนในอนาคตที่กำลังถูกจับตามอง ซึ่งบุคคลในพื้นที่ได้ทำฟาร์มจิ้งหรีดเพื่อพัฒนาและเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างถูกสุขอนามัย เพื่อพัฒนาจิ้งหรีดให้ได้สะอาด มาตรฐาน และนำเอาองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาแปรรูปจิ้งหรีดให้เป็นผลิตภัณฑ์และเป็นแหล่งโปรตีนที่กินง่าย บริโภคสะดว และเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายมากขึ้น

  • เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก จ. ตรัง

ยางพารา และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดล้วนมีราคาที่ไม่แน่นอน  ทำให้เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดตรัง พยายามปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรมากขึ้น  โดยเฉพาะการปลูกพืชแซมในพื้นที่เพาะปลูกต่าง ๆ ซึ่งในขณะนี้ เกษตรกรให้ความสนใจในการปลูกโกโก้แซมในพื้นที่สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน รวมทั้งแซมพืชชนิดอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก เพราะมองว่าตลาดมีความต้องการโกโก้สูง เพราะสามารถนำไปแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆได้

  • เยี่ยมบ้านเพื่อน เยือนถิ่นเกษตรอินทรีย์ PGS โพนเชียงคาม  จ.เลย

นาข้าวอินทรีย์ ที่ทำแบบเกษตรยั่งยืนผ่าน “โครงการข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช” ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม โดยเน้นความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค  เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรปลอดภัย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

  • 2BEFIT EP.22 BENT OVER LATERAL RAISE

ออกกำลังกายที่ช่วยสร้างกล้ามแขน ไปกับน้องตุล นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Words around  : เรียนรู้ศัพท์คำว่า Enough

Enough แปลว่า พอ เพียงพอ พอแล้ว เช่น He is strong enough to lift that heavy box. ผู้ชายคนนั้นแข็งแรงเพียงพอที่จะยกกล่องที่หนักนั้นได้ หากจะพูดว่าไม่เพียงพอสามารถพูดได้ตามตัวอย่างดังนี้ All six of us can’t fit in my car. It’s not big enough. เราทั้ง 6 คนไม่สามารถนั่งในรถของฉันได้ มันไม่ใหญ่พอ

ติดตามชมรายการ HAVE A NEWSDAY วันจันทร์ที่ 23 พ.ย. 63 เวลา 20.00 - 20.30 น. ทาง ALTV ทีวีเรียนสนุก ช่องหมายเลข 4

รับชมได้ทาง #ALTVช่อง4ทีวีเรียนสนุก #ช่องหมายเลข4
Facebook : www.fb.com/ALTV4
เพิ่มเพื่อนทาง LINE : www.ALTV.tv/AddLINE